تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

کیفیت و مشارکت دانشگاه در استرالیا

۱۹ شهریور ۱۳۹۵
کیفیت و مشارکت دانشگاه در استرالیا

اشاعه و گسترش فرصت حضور در دانشگاه در استرالیا، از دیدگاه های متمرکز دانشگاه های استرالیا برای ساخت یک استرالیای هوشمندتر است. افزایش مشارکت در آموزش عالی تنها برای بازسازی اقتصاد، برآوردن نیروی کار بیشتر با تحصیلات عالی، و تنوع پایه های صنعتی ما نیست، بلکه برای داشتن یک جامعه عادلانه تر کمک می کند.

افزایش تعداد دانشجویان در آموزش عالی به معنای قربانی کردن کیفیت نیست. دانشگاه ها مکانیسم و فرآیندهای قوی تضمین کیفیت داخلی را حفظ خواهند نمود. این به نوبه خود باعث تقویت حمایت سازمان کیفیت و استانداردهای آموزش عالی می شود که با استانداردهای ملی توسعه یافته توسط پنل استانداردهای آموزش عالی به ارزیابی موسسات میپردازند.

 سیاست دانشگاه در استرالیا

  • افزایش مشارکت در آموزش عالی برای حصول اطمینان از برآورده سازی مهارت های مورد نیاز آینده استرالیا، بهبود تولید ملی، و پایداری اقتصاد با درآمد بالا لازم است.
  • فرصت تکمیل یک مدرک دانشگاهی برای شهروندان استرالیایی به علتهایی چون ظرفیت پرداخت، پس زمینه های اجتماعی و اقتصادی، موقعیت، قومیت، جنسیت، معلولیت یا مذهب محدود نمی شود.
  • دانشگاه های استرالیا مسئولیت های اجتماعی و جامعه ای باز، عادلانه، متعهد و منسجم را پرورش میدهد.
  • دانشگاه های استرالیا از مشارکت سودمند با کسب و کارها، حرفه ها و جوامع برای ایجاد سرمایه اجتماعی و انسجام جامعه و رفاه پشتیبانی می کند.
  • دانشگاه های استرالیا گزینه های انعطاف پذیر برای یادگیری، از بین بردن موانع مشارکت برای دانشجویانی که کار، خانواده یا سایر تعهدات دارند و آنهایی که در مناطق و ناحیه های دور افتاده زندگی می کنند، فراهم می آورد.
  • کیفیت و استانداردهای علمی به بهترین نحو توسط کارشناسان دانشگاهی حفظ می شود، و بررسی دقیق خارجی، روش مناسبی برای اطمینان به مردم از حفظ استانداردهای مناسب است.
دسته بندی :سایر

نظرات