تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

کارت های اعتباری در آمریکا | نحوه دریافت کارت های اعتباری در آمریکا

۱۰ آبان ۱۳۹۴
کارت های اعتباری در آمریکا | نحوه دریافت کارت های اعتباری در آمریکا

کارت های اعتباری در آمریکا

استفاده از کارت های اعتباری در آمریکا فراگیر است و داشتن کارت اعتباری بسیار مفید است. بانک ها، شرکت های کارت اعتباری، شرکت های گاز، فروشگاه های زنجیره ای و سایر سازمان ها، کارت اعتباری صادر می کنند …

 دارندگان این کارت ها باید یک حداقل مبلغ از بدهی خود را، به طور ماهیانه پرداخت کنند یا در غیر این صورت شارژ مالی برایشان صادر می شود.

تقاضا نامه های ویژه کارت های اعتباری در آمریکا در بسیاری از بانک ها و فروشگاه ها موجود است و اغلب آنها محل و میزان در آمد متقاضی، مدت سکونت وی در آدرس فعلی و بعضی اطلاعات بانکی را می پرسند.

بعضی از شرکت های صادر کننده بانک ملزم می دارند که متقاضی حداقل میزان در آمدی داشته باشد.

اگر از کارت اعتباری استفاده می کنید یا به طور نسیه خرید می کنیدحتما در مورد قیود توافق نامه وام دهی، اطلاعات کامل داشته باشید.

گرچه بسیاری از کارت ها به کاربر تنها اجازه پرداخت بخشی از صورت حساب های ماهیانه خود را می دهند، اما این احتمال وجود دارد که مجبور باشید نرخ سود بالایی گاهی تا ۲۱ درصد برای هر مبلغی را به طور کامل نمی پردازید در هرماه بپردازید.

دادن انعام

در ایالات متحده انعام (پاداش) معمولا به صورت حساب اضافه نمی شود.

گرچه همواره تصمیم با شماست که انعام بدهید یا خیر اما معمولا انتظار می رود برای بعضی خدمات انعامی به جای بگذارید.

افرادی که انعام دریافت می کنند معمولا نسبت به آنهایی که دریافت نمی کنند دستمزد کمتری می گیرند و برای بخشی از در آمد خود بر روی انعام دریافتی حساب می کنند.

شاد و سربلند باشید.

پیکاپ پاسپورت امریکا – پیکاپ ویزا آمریکا

دسته بندی :آمریکا

نظرات