تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

هزینه ویزای استرالیا برای ساکنان نیوزیلند

۲۷ تیر ۱۳۹۵
هزینه ویزای استرالیا برای ساکنان نیوزیلند

متقاضی در خارج یا داخل استرالیا

همه هزینه های جدول زیر به دلار استرالیا است.

زیر گروه ویزا

نکته

هزینه پایه درخواست

هزینه درخواست غیر آنلاین

هزینه درخواست برای افراد بالای ۱۸سال

هزینه درخواست برای افراد پایین ۱۸ سال

شهروند نیوزیلند- رابطه خانوادگی (موقت) (زیرگروه ۴۶۱)

۳۲۵$

کاربرد ندارد

۱۶۵$

۸۰$

گروه های ویژه (موقت) (زیر گروه ۴۴۴)

۰

کاربرد ندارد

کاربرد ندارد*

کاربرد ندارد*

 

کاربرد ندارد* بدان معنی است که متقاضیان دیگر واجد شرایط برای اخذ این ویزا نیستند.

مهاجرت شریک

ویژه متقاضیان خارج از استرالیا

همه هزینه های جدول زیر به دلار استرالیا است.

زیر گروه ویزا

نکته

هزینه پایه درخواست

هزینه درخواست غیر آنلاین

هزینه درخواست برای افراد بالای ۱۸سال

هزینه درخواست برای افراد پایین ۱۸ سال

همسر (زیرگروه ۳۰۹/۱۰۰)

 17a

۶۸۶۵$

کاربرد ندارد

۳۴۳۵$

۱۷۲۰$

ازدواج آتی (زیرگروه ۳۰۰)

۶۸۶۵$

کاربرد ندارد

۳۴۳۵$

۱۷۲۰$

 

۱۷a افرادی که برای ویزای شریک اقدام میکنند و افرادی که دارای ویزای فرزند وابسته (زیرگروه ۴۴۵) هستند واجد شرایط هزینه ویزای صفر هستند.

ویژه متقاضیان حاضر در استرالیا

همه هزینه های جدول زیر به دلار استرالیا است.

زیر گروه ویزا

نکته

هزینه پایه درخواست

هزینه درخواست غیر آنلاین

هزینه درخواست برای افراد بالای ۱۸سال

هزینه درخواست برای افراد پایین ۱۸ سال

همسر (زیرگروه ۸۲۰/۸۰۱)

 17b

۶۸۶۵$

کاربرد ندارد

۳۴۳۵$

۱۷۲۰$

درخواست ویزای شریک (زیرگروه ۸۲۰/۸۰۱) به علت ازدواج آتی دارنده ویزا (زیرگروه ۳۰۰)

۱۱۴۵$

کاربرد ندارد

۵۷۵$

۲۸۵$

درخواست ویزای همسر (زیرگروه ۸۲۰/۸۰۱) توسط:

ازدواج آتی دارنده ویزای سابق (زیرگروه ۳۰۰) یا معادل آن در مقررات مهاجرت سال ۱۹۸۹ یا ۱۹۹۳ و

کسی که قبل از ۱۹ دسامبر ۱۹۸۹ وارد استرالیا شده، یا یک شهروند یا مقیم دائم استرالیا که در آن زمان مشغول بود و پس از آن ازدواج آن شخص است.

۱۷b

۱۴۵۰$

کاربرد ندارد

۷۲۵$

۳۶۵$

درخواست ویزای شریک (زیرگروه ۸۲۰/۸۰۱) توسط همسر دارای ویزای موقت انتقالی واجد شرایط تمدید (EETV)

۱۷b

۴۱۰$

کاربرد ندارد

۲۰۵$

۱۰۵$

 

۱۷b افرادی که برای ویزای همسر اقدام میکنند و افرادی که دارای ویزای فرزند وابسته (زیرگروه ۴۴۵) هستند واجد شرایط ویزای رایگان هستند.

به این مقاله امتیاز دهید:
[تعداد: 0    میانگین: 0/5]
دسته بندی :سایر

نظرات