تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

مهاجرت به کانادا: پروسه LMIA در کبک

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
مهاجرت به کانادا: پروسه LMIA در کبک

به طور کلی مقررات فدرال درباره LMIA  ها شرط تبلیغات دقیق را برای کارفرما ایجاب کرده به طوریکه کارفرما باید موقعیت شغلی رابه مدت حداقل ۲۸ روز قبل از ارائه درخواست برای استخدام نیروی کار خارجی تبلیغ کند. این مقررات با هدف ایجاد فرصت ارائه درخواست موقعیت شغلی برای شهروندان کانادا و افراد مقیم دائم قبل از تقاضای احتمالی استخدام نیروی کار خارجی توسط شرکت، به وجود آمده است. این موضوع همراه با تحلیل های جزئی هریک از مصاحبه ها که قبل از تمدید پیشنهاد شغلی برای نیروی کار خارجی انجام شده به عنوان مدرکی از تلاشهای استخدامی استفاده می شود.
وزیر مهاجرت، تنوع و شمول کبک (MIDI) با بخش توسعه اجتماعی و استخدام کانادا (ESDC) توافقی انجام داده که طی آن درخواست LMIA بدون اینکه نیازی به انجام کامل روند تبلیغات توسط کارفرما باشد می تواند انجام گیرد. این توافق با نام LMIA های تسهیل شده شناخته شده می باشد.
مشاغلی با اهداف تخصصی
در فوریه ۲۰۱۴، کبک لیستی از مشاعل با اهداف تخصصی موردنیاز این شهرستان منتشر کرد. برای مشاغل موجود در این لیست که به طور سالانه به روز شده شرط همیشگی آگهی برای کسب LMIA  مثبت، تغییر یافته است.
همجنان کارفرمایان کبک که قصد استخدام نیروی کار خارجی را دارند باید تمام مراحل پروسه درخواست LMIA همیشگی را طی کرده و تمام شرایط برنامه نیروی کار خارجی موقت (TFWP) را داشته باشند.
اگر شغل پیشنهادی به فرد خارجی در لیست مشاغل موجود نباشد درخواست LMIA تحت پروسه همیشگی ارزیابی شده و کارفرما باید موقعیت شغلی را به مدت حداقل ۲۸ روز از قبل آگهی داده باشد.
جبران خسارت کارمندان
دستمزد پیشنهادی به فرد خارجی برای یک موقعیت شغلی باید منطبق با نرخ دستمزد پرداختی به افراد مقیم دائم و شهروندان کانادا درحال کار در همان موقعیت  شغلی و همان موقعیت جغرافیایی باشد.
پروسه همیشگی LMIA
برای کار به عنوان نیروی کار خارجی موقت در استان کبک، فرد خارجی باید پیشنهاد شغلی موقت استخدامی از کارفرمایی در کبک داشته و ویزای کار موقت از طرف اداره استخدامی و توسعه اجتماعی کانادا (ESDC) دریافت کند.
تقریبا در تمام پرونده های دیگر که در قسمت قبل ذکر نشده، پروسه همیشگی LMIA باید انجام شود. برای LMIA های صادرشده برای کارفرمایان کبک، کارفرما باید پروسه LMIA را با توجه به قوانین فدرال انجام داده و مدارک تکمیلی را به وزارت مهاجرت، تنوع و شمول (MIDI) ارائه دهد. این کار شامل ارائه یک درخواست برای گواهی پذیرش کبک (معمولا شناخته شده با عنوان CAQ) می باشد که باید از طرف کارفرمای خارجی تکمیل و امضا شود.
سپس وزارت مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC که قبلا با عنوان CIC شناخته شده بود) این درخواست را بررسی کرده و درباره اینکه آیا یک ویزای کار بر اساس شرایط به کار رفته برای نیروی کار و افراد مقیم موقت در کانادا صادر می شود تصمیم گیری می کند.
دسته بندی :کانادا

نظرات