تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

مهاجرت کارآفرینان منطقه ای در برنامه نامزدی ایالتی بریتیش کلمبیا

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
مهاجرت کارآفرینان منطقه ای در برنامه نامزدی ایالتی بریتیش کلمبیا

برای کسانی که قصد سرمایه گذاری در اقتصاد کانادا را دارند برنامه نامزدی مهاجرت ایالتی بریتیش کلمبیا فرصتی را ارائه می نماید برای زندگی و کار در بریتیش کلمبیا به عنوان یک مقیم دائمی. ۴ زیر گروه جداگانه در بخش مهاجرت کاری برنامه نامزدی ایالتی بریتیش کلمبیا سال ۲۰۱۷ مشاهده می شود، که در زیر مشخص گردیده اند:
 • گروه کارآفرین – این بخش شامل مدیران و یا صاحبان مشاغلی است که تمایل دارند در زمینه کسب و کاری بالقوه در بریتیش کلمبیا سرمایه گذاری نمایند.
 • گروه کارآفرین منطقه ای – این بخش شامل مدیران و یا صاحبان مشاغلی است که تمایل دارند در زمینه کسب و کاری بالقوه در بریتیش کلمبیا و منطقه ای به غیر از ونکوور سرمایه گذاری نمایند.
 • گروه پروژه های استراتژیکی – این زیر گروه شامل کارمندان مرتبط با کسب و کارهای کنترل شده توسط افراد خارجی می باشد که در بریتیش کلمبیا راه اندازه شده اند. اگر تا ۵ فرد از طریق به شغلی از طریق نقش های مدیریتی، فنی و حرفه ای مرتبط شده باشند می توان آن را برای این زیر مجموع نامزد کرد.
 • گزینه توالی کسب و کار منطقه ای – این زیر مجموعه برای افرادی است که تمایل دارند کسب و کاری را خریداری نمایند که در حال حاضر در بریتیش کلمبیا موجود و فعال می باشد. این گزینه در صورتی که کسب و کار در خارج از مناطق ونکوور و ابوتسفورد می تواند شامل سه مورد بالا باشد.
در ادامه به بررسی جزئیات بیشتر در رابطه با مهاجرت کاری گروه کارآفرینان منطقه ای بریتیش کلمبیا می پردازیم و به افراد امکان می دهیم مشاهده کنند واجداشرایط این برنامه هستند یا نه.
گروه کارآفرین منطقه ای برنامه نامزدی ایالتی بریتیش کلمبیا
مهارجرت بریتیش کلمبیا، به استثنای مهاجرت ونکوور، تا زمانی که ملزومات زیر اجرا گردد، از طریق جریان گروه کاری برنامه نامزدی ایالتی بریتیش کلمبیا امکان پذیر می باشد.
ملزومات متقاضی:
 • باید دارای سابقه کاری به عنوان مدیر و یا صاحب کار می باشند.
 • باید یک طرح کاری عملی را فراهم آورند که سبب بهبود منافع اقتصادی بریتیش کلمبیا می گردد.
 • باید نشان دهند که دارای سرمایه ای جهت سرمایه گذاری، حدوداً مبلغی به ارزش خالص ۶۰۰۰۰۰ دلار کانادا می باشند.
زمانی که متقاضی موارد فوق را دارا باشد می تواند نیازمندی های زیر را فراهم آورد.
سایر شرایط لازم:  
 • حداقل سرمایه گذاری برابر با ۲۰۰۰۰۰ دلار باید برای ایجاد، خرید و یا گسترش یک شرکت در در بریتیش کلمبیا انجام گردد (در خارج از ونکوور یا ابوستفورد).
 • دارای حداقل یک سوم سهام در کسب و کار باشند.
 • یک قرارداد توافق اجرایی باید با دولت ایالتی امضا گردد.
 • حداقل یک شغل تمام وقت باید برای یک شهروند کانادایی و یا مقیم دائم کانادا ایجاد شود.
 • متقاضی باید بخشی از مدیریت و اجرا کننده شرکت به صورت روزانه باشد.
دسته بندی :کانادا

نظرات