تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

تغییر دوره های آموزشی در شش ماه اول تحصیل در استرالیا

۵ خرداد ۱۳۹۵
تغییر دوره های آموزشی در شش ماه اول تحصیل در استرالیا

  • در صورتی که شما شش ماه از عالی ترین دوره آموزشی را که ویزای شما برای آن اعطا شده است نگذرانده باشید، به یک نامه فراغت تحصیل از مرکز تحصیل خود نیاز دارید( در صورتی که استثنا های خاصی مشمول حال شما تحت آیین نامه ملی ESOS شود).
  • در صورتی که از ارایه نامه فراغت تحصیل امتناع کنید یا شرایط شما تحت آیین نامه ملی ESOS استثنایی و خاص نباشد، می توانید به فرایند دادخواست داخلی با عرضه کننده آموزش خود دسترسی پیدا کنید.

نام های افراد و عرضه کننده های آموزشی در این داستان،برای اهداف این مطالعه موردی ساختگی می باشند.

ترانگ در مورد استرالیا اطلاعات زیادی داشت. پسر عموی او در استرالیا تحصیل کرده بود و ترانگ بر این باور بود که اگر او در استرالیا تحصیل می کرد می توانست شرایط شغلی خوبی پیدا کند. رویای او راه اندازی یک هتل بوتیک بود. ترانگ به یک دانشگاه استرالیا برای اخذ لیسانس بازرگانی درخواست داد و نماینده تحصیلات به او در درخواست برای ویزا جهت مطالعه در رشته مورد علاقه خود کمک کرد. ترانگ با ویزای دانشجویی بخش آموزش عالی( زیر کلاس ۵۷۳) در اواخر ژولای وارد استرالیا شد. او از این که تحصیل خود را شروع کرده بود هیجان زده بود با این حال با گذشت یک ترم، او احساس کرد که تدریس ها سنگین و فنی بوده است. او هم چنین در لهجه استرالیایی مشکل داشت. بعد از هشت هفته، ترانگ علاقه خود را به دوره آموزشی از دست داده و از شرکت در کلاس ها امتناع کرد.

ترانگ به موسسه بلو گیوم رفته و به دنبال ثبت نام در گواهی III در زمینه مهمان نوازی و توریست بود به این طریق او می توانست به رویای راه اندازی هتل برسد. مشاور دانشجویی به او گفت که او باید یک نامه تاییدیه فراغت تحصیل از دانشگاه استرالیا قبل از ثبت نام در موسسه بلو گیوم ارایه دهد. ترانگ درخواست معرفی نامه آزادی کرد ولی به او داده نشد.

ترانگ با وزارت مهاجرت و حفاظت مرزی برای مشاوره تماس کرفت مامور وزارت خانه به او گفت که ویزای او برای مطالعه در بخش اموزش عالی در دانشگاه استرالیا اعطا شده است و چون ترانگ می خواست تا مهمان نوازی و هتل داری را در سطح فنی مطالعه کند، نیاز به یک ویزای دانشجویی بخش آموزشی و پرورش فنی ( زیر کلاس ۵۷۲) داشت که ویزای دانشجویی تحصیل در دوره های آموزش و پرورش فنی است.

ترانگ تصمیم گرفت تا درخواست ویزای دانشجویی زیر کلاس ۵۷۲ برای دوره آموزشی در موسسه بلو گیم کند. وقتی به او این ویزا داده شد او بسیار خوشحال بود و فکر می کرد که می تواند یک ویزای دانشجویی دیگر برای بازگشت به دوره لیسانس بعد از تکمیل دوره فعلی بگیرد.

یادداشت: اگر ترانگ برای ویزای دانشجویی دیگری درخواست نکرده بود که برای دوره آموزشی مطالعه او مناسب تر بود، ویزای دانشجویی ۵۷۳ زیر کلاس لغو می شد. دلیل این است که یکی از شرایط ویزای دانشجویی این است که دارنده ویزا باید ثبت نامی را در یک دوره آموزشی داشته باشد که برای زیر کلاس ویزای دانشجویی مناسب است.

دسته بندی :سایر

نظرات