تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

برگه عبور دارندگان اقامت دائم کانادا | چگونگی و شرایط دریافت برگه

۲۵ آبان ۱۳۹۴
برگه عبور دارندگان اقامت دائم کانادا | چگونگی و شرایط دریافت برگه

برگه عبور دارندگان اقامت دائم کانادا

درخواست برگه عبور برای دارندگان اقامت دائم در کانادا (فرم IMM 5529) – این برگه یک مدرک حقوقی نیست. برای اطلاعات حقوقی، مراجعه کنید به قوانین و دستورالعمل های حمایت از مهاجرت یا قانون شهروندی.برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دریافت برگه عبور دارندگان اقامت دائم کانادا با ما باشید.


دریافت برگه عبور دارندگان اقامت دائم کانادا چگونه است؟

این فرم درخواست برگه عبور دارندگان اقامت دائم کانادا در خارج از کانادا میباشد، برای افرادی که کارت اقامت دائم معتبر ندارند تا بتوانند به کانادا بازگردند. برگه عبور به افرادی داده میشود که به صورت دائم در خارج از کانادا اقامت دارند تا به شرکت حمل و نقل نشان دهد که دارنده این مدرک حق ورود مجدد به کانادا را بعنوان یک مقیم دائم دارد.برای ورود مجدد به کانادا با قطار، هواپیما، کشتی، یا اتوبوس شما باید یک کارت اقامت دائم و یا یک برگه عبور باید داشته باشید.

چه کسی باید برای برگه عبور اقدام کند؟

 • شهروندان کانادایی
 • افراد دارای اقامت دائم که دارای کارت اقامت دائم معتبر باشند
 • افراد دارای اقامت دائم در کانادا
 • افراد دارای اقامت دائم که میخواهند به صورت داوطلبانه اقامت دائم خود را باطل کنند

تذکر: افراد دارای اقامت دائم داخل کانادا باید برای کارت اقامت دائم اقدام کنند با استفاده از فرم درخواست اقدام برای کارت اقامت دائم (IMM 5445)

مدارک لازم برای درخواست برگه عبور

در جهت اقدام برای برگه عبور نیاز است که هویت و وضعیت اقامت دائم خود را اثبات کنید. همچنین لازم است که شرایط اقامت یک مقیم دائم را احراز کنید. فهرست مدارک  (IMM 5627) ( فرم PDF) اطلاعات بیشتری در زمینه مدارکی که شما برای تایید درخواست خود لازم دارید به شما میدهد.

شرایط دریافت برگه عبور دارندگان اقامت دائم کانادا

 • محاسبه روزهای حضور در کانادا
 • اگر برای مدت (۵) سال یا بیشتر مقیم دائم بوده اید
 • باید حداقل ۷۳۰ روز در (۵) سال گذشته در کانادا حضور فیزیکی داشته باشید.
 • اگر برای مدت کمتر از (۵) سال مقیم کانادا بوده اید
 • باید نشان دهید که قادر خواهید بود از زمان گرفتن اقامت دائم، در مدت (۵) سال حداقل ۷۳۰ روز حضور فیزیکی در کانادا را احراز کنید.

زمان حضور در خارج از کانادا

شما روزهای حضور خود در خارج از کانادا را نیز محاسبه میکنید، بعنوان روزهایی که شرایط اقامت در موقعیت های ذیل را احراز کرده اید:

 • گزینه ۱٫ همراهی یک شهروند کانادایی یا یک مقیم دائم کانادا در خارج از کانادا
 • هر روزی که یک شهروند یا مقیم دائم کانادایی را در خارج از کانادا همراهی کرده اید را محاسبه میکنید به شرطی که:
 • فردی که همراهی میکنید همسر، شریک قانونی، یا از والدین شما باشد (اگر زیر ۱۹ سال هستید)؛
 • در مدت زمانی که او را همراهی میکنید توسط یک کارفرمای کانادایی یا خدمات عمومی کانادا یا یکی از ایالت های آن به صورت تمام وقت استخدام شده باشد.

مدارک مورد نیاز برای دریافت برگه عبور دارندگان اقامت دائم کانادا

شما باید مدارک پشتیبان برای اثبات این موضوع را ارائه دهید که:

 • فردی که ش ما همراهی میکنید یک شهروند کانادایی یا مقیم دائم کانادا میباشد (و اینکه مقیم دائمی که شما همراهی میکنید شرایط اقامت خود را احراز میکند)؛ و
 • شما همسر، شریک قانونی، یا فرزند ان فرد باشید.
 • مدارک پشتیبان شامل این موارد میشوند:
 • سند ازدواج یا مدرکی مبنی بر اینکه شریک قانونی هستید (اگر همسر یا شریک قانونی خود را همراهی میکنید این موارد الزامی هستند)
 • شناسنامه فرزند، سند غسل تعمید، یا سند فرزندخواندگی و یا سرپرستی (اگر والدین خود را همراهی میکنید این موارد الزامی هستند)
 • سوابق مدرسه یا اشتغال
 • مدرک عضویت گروه یا باشگاه
 • مدارکی که شهروندی فردی که همراهی میکنید را نشان دهد، شامل تاریخی که ان فرد شهروند کانادا شده است، یا مدارکی که نشان دهد فرد مقیم دائم که همراهی میکنید شرایط اقامت خود را احراز میکند (الزامی)
 • مدرک ادرس محل های اقامت فردی که همراهی میکنید برای مدت زمان (۵) سال پیش از درخواست برای برگه عبور (الزامی)
 • هر مدرک دیگری که میخواهید مورد ملاحظه قرار بگیرد
گزینه ۲٫ اشتغال در خارج از کانادا

اگر استغال شما شرایط زیر را احراز کند، هر روزی که در خارج از کانادا اشتغال داشته اید را محاسبه میکنید:

 • کارمند، یا تحت قرار داد با یک کارفرمای کانادایی یا خدمات عمومی کانادا یا هر کدام از ایالت های ان باشید:
 • طبق شرایط استخدامی یا قرار داد، شما کارمند تمام وقت باشید در:
 •  یک موقعیت شغلی در خارج از کانادا
 • یک شرکت تابعه در خارج از کانادا، یا
 • یک مشتری یک کارفرمای کانادایی یا خدمات عمومی کانادا

برای این درخواست، یک کارفرمای کانادایی به این صورت تعریف میشود:

 • شرکتی که تحت قوانین کانادا یا یکی از ایالت های کانادا فعالیت میکند و درحال حاضر در کانادا فعالیت دارد:
 • بنگاهی که:
 • درحال حاضر در کانادا فعالیت دارد
 • درامد دارد
 • از ان پشتیبانی سود به عمل امده است
 • که در ان اکثریت رای گیری یا مالکیت منافع در اختیار شهروندان کانادایی، افراد واجد اقامت دائم، یا کارفرمایان کانادایی قرارد دارد همانطور که در بالا تعریف شد، یا
 • سازمان یا بنگاهی که تحت قوانین کانادا یا یکی از ایالت های ان ایجاد شده باشد
مدارک پشتیبان برای دریافت برگه عبور دارندگان اقامت دائم کانادا

شما باید نامه ای را ارائه کنید که توسط کارفرمای رسمی امضا شده باشد و موارد زیر را نشان بدهد:

 • شغل و عنوان مقام رسمی که نامه را امضا میکند
 • مشخصات شغل و اینکه چگونه با تعاریف یک کارفرمای کانادایی صدق میکند (ذکر شده در بالا)
 • جزئیات ماموریت یا قرارداد خارج از کانادا مانند طول دوره ماموریت؛ تایید اینکه شما کارمند تمام وقت “کارفرمای کانادایی” هستید و طبق شرایط استخدام خود در خارج به صورت تمام وقت اشتغال دارید، یا اینکه شما طبق شرایط استخدام خود تحت قرارداد به صورت تمام وقت در خارج از کانادا میباشید؛ و توضیحات یا کپی فایل شغلی در زمینه ماموریت یا قرار داد شما در خارج از کانادا
 • تایید اینکه این کسب و کار به صورت موقتی ایجاد نشده است برای اینکه شما بتوانید شرایط اقامت را احراز کنید
میتوانید موارد زیر را نیز ارائه دهید:
 • مجوزهای تجاری و مدارک ثبت شرکت
 • موافقت نامه های همکاری و یا گزارشات مالی سالانه
 • ارزیابی های مالیات بر درامد شرکت های کانادایی یا صورت های مالی
 • نسخه ای از توافقنامه واگذاری کارمند یا قرارداد
 • در مورد ماموریت های شما با آن مشتری یا شرکت، کپی هرگونه موافقت نامه بین شرکت کانادایی و هر شرکت یا گیرنده خدمات دیگر در خارج از کانادا،
 • صورت های پرداخت (PAY STATEMENTS)
 • ارزیابی مالیات بر درامد کانادایی
 • برگه های T4
 • هر مدرک دیگری که میخواهید مورد ملاحظه قرار گیرد
تکمیل فرم ها دریافت برگه عبور دارندگان اقامت دائم کانادا

هر متقاضی، بدون توجه به سن، لازم است به صورت مجزا یک فرم درخواست را پر کند.

دستورالعمل ها تنها زمانی که ضروری باشند ارائه شده اند. شما باید به همه سئوالات پاسخ دهید. اگر هر بخشی را بدون پاسخ بگذارید درخواست شما به شما برگردانده خواهد شد و فرایند درخواست شما به تاخیر خواهد افتاد. هر بخشی که در مورد شما صدق نمیکند، ان بخش را به صورت “N/A” یا “بی ارتباط” پر کنید. اگر به فضای بیشتری نیاز دارید، یک برگه مجزا به فرم خود ضمیمه کنید و شماره سئوالی که به ان پاسخ میگویید را بر روی ان بنویسید. به وضوح و با خودکار مشکی بنویسید.

اخطار: ارائه مدارک جعلی و اطلاعات گمراه کننده در این فرم ها یک جرم جدی میباشد. ما برای تایید پاسخ های شما انها را بررسی میکنیم.

متقاضیانی که کمتر ۱۴ سال سن دارند:

فرم درخواست باید توسط یکی از والدین متقاضی یا قیوم قانونی فرد امضا شوند. 

متقاضیانی که ۱۴ سال یا بیشتر سن دارند اما کمتر از ۱۸ سال هستند:

فرم درخواست باید توسط متقاضی و یکی از والدین متقاضی یا قیوم قانونی فرد امضا شود.

ته فیش های برگه عبور به صورت معمول برای یک بار ورد به کانادا صادر میشوند. اگر شرایط اقامت را احراز میکنید اما به صورت بلند مدت در خارج از کانادا اقامت دارید (برای مثال، اگر اقامت دائم دارید و همسری که شهروند کانادا باشد را همراهی میکنید)، شما میتوانید یک برگه عبور ورود چندباره بلند مدت (long-term multiple entry travel document) درخواست کنید. برای این منظور، باید یک نامه همراه را به همراه فرم خو ارائه کنید که شرایط شما را شرح میدهد و برگه عبور ورود چندباره بلند مدت درخواست میکند. این برگه عبور میتواند تا پنج سال اعتبار داشته باشد اما نمیتواند بیش از تاریخ انقضای پاسپورت شما تمدید شود.

زمانی که در کانادا باشید، باید برای کارت اقامت دائم اقدام کنید. برعکس برگه عبور، کارت اقامت دائم به شما اجازه ورود چندباره به کانادا میدهد، بدون اینکه نیاز باشد هر بار برای برگه عبور اقدام کنید.
ما بهترین مسیر را برای گرفتن وقت سفارت کانادا،اخذ ویزای کانادا و در نهایت اقامت در کانادا با تور کانادا پیش روی شما خواهیم گذاشت.
دسته بندی :کانادا

نظرات