تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

برنامه نامزدی ایالتی انتاریو – جریان اولویت سرمایه انسانی

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
برنامه نامزدی ایالتی انتاریو – جریان اولویت سرمایه انسانی

ایده اصلی پشت برنامه نامزدی ایالتی ساده است، برنامه نامزدی ایالتی سبب تسهیل فرایند مهاجرت و افراد غیرکانادایی و خانواده های آن ها (همسر/ شریک قانونی، و فرزندان) می گردد. این برنامه رسماً برنامه نامزدی مهاجر انتاریو (OINP) نامیده می شود، افرادی که در آن پذیرفته می شوند در واقع مهاجرت آن ها به کانادا از طریق سیستم اکسپرس اینتری برنامه نامزدی ایالتی تسریع می گردد.
فرصت های برنامه نامزدی ایالتی انتاریو (OOPNP) اولین مورد از این نوع در ایالت انتاریو می باشد. علاوه بر اینکه فرصت هایی را برای مهاجران واجدالشرایط فراهم می آورد، برنامه طوری طراحی گردیده است که سبب توسعه اقتصادی؛ اشتغال، و حفظ مشاغل می گردد. به طور طبیعی، این امر بسته گروه و یا نامزدی خاصی که تحت آن قرار می گیرند اتفاق می افتد. به عنوان مثال، گروه کارآفرین به جذب سرمایه گذاران جدید برای توسعه اقتصادی آینده کمک می کند. برنامه نامزدی ایالتی انتاریو همچنین از طریق کمک به جذب کارمندان واجدالشرایط توسط کارفرمایان (و حفظ آن ها) سبب پیشرفت اقتصاد می شود. این مورد به ویژه برای صنایع و نیروی کاری که بازار حاضر به آن نیاز دارد صدق می کند. در نهایت، برنامه نامزدی ایالتی انتاریو ۲۰۱۷ به منظور حمایت از اولویت های دولت، به ویژه از طریق مهاجرت نیرری کار متخصص به ویژه در بخش های مراقبت های بهداشتی و آموزش طراحی شده است. با ذکر این مطلب، برنامه نامزدی ایالتی انتاریو در درجه اول توسط کارفرمایان اداره می شود. این به این معنی است که شما به عنوان یک نامزد بالقوه، تنها در صورتی می توانید به برنامه درخواست دهید که کارفرمای شما از قبل مشخص شده باشد. موقعیت شغلی نیز باید اثبات گردد و کارفرما به یک بسته درخواست نامزدی را از سوی برنامه نامزدی ایالتی انتاریو نیاز دارد.
جریان های برنامه نامزدی ایالتی انتاریو ۲۰۱۷
۶ جریان برای افرادی که تمایل به رائه درخواست خو تحت آن ها دارند، در برنامه نامزدی انتاریو وجود دارد.
گروه های برنامه نامزدی انتاریو:
 • گروه عمومی
 • گروه دانشجویان بین المللی
 • گروه شرکت ها
 • گروه کارآفرین
 • گروه اولویت های سرمایه انسانی
 • گروه نیروی کار متخصص فرانسوی زبان
هر یک از گروه های برنامه نامزدی ایالتی انتاریو دارای شرایط خاص خود برای واجدالشرایط شدن افراد می باشد. علاوه بر این، هر گروه ممکن است دارای یک و یا چند زیر گروه باشد. جزئیات جریان اولویت سرمایه انسانی در زیر ارائه شده است. این اطلاعات به شما کمک می کند تا دریابید که آیا برنامه نامزدی ایالتی انتاریو برای شما مناسب است یا خیر.
جریان اولویت های سرمایه انسانی
جریان اولویت سرمایه انسانی یک گروه جدید در برنامه نامزدی کارآفرین انتاریو می باشد که به ایالت این امکان را می دهد تا مهاجران بالقوه را از مجموعه شناور اکسپرس اینتری انتخاب نمایند که دارای سابقه کاری، مهارت زبانی، ویژگی ها، و تحصیلاتی می باشند که سبب ارزش بازار انتاریو می گردد. برنامه نامزدی اینتاریو پروفایل های اکسپرس اینتری را بررسی کرده و دارای یک سیستم امتایز دهی جامع (CRS) با حداقل ۴۰۰ امتیاز می باشد، و پس از آن پیغامی به افرادی که دارای معیارهای مورد نظر جریان می باشند ارسال می نماید. افرادی که یک پیغام PT تمایل (NOI) را از سوی ایالت انتاریو در حساب MyCIC خود دریافت می نمایند، ۴۵ روز زمان در اختیار خواهند داشت تا برای برنامه نامزدی ایالتی انتاریو اقدام نمایند. یک متقاضی جهت صلاحیت یافتن تحت جریان اولویت های سرمایه انسانی برنامه نامزدی مهاجر انتاریو باید دارای شرایط زیر باشد.
شرایط مورد نیاز برای متقاضی:
 • تحصیل – تمامی متقاضیان باید دارای یک مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد و یا دکترا از سوی کانادا و یا گزارش ارزیابی مدارک تحصیلی (ECA) که تایید نماید تحصیل در خارج معادل با این موارد بوده است باشند.
 • مهارت زبانی – تمامی متقاضیان باید توانایی خواندن، نوشتن، گوش دادن و صحبت به زبان انگلیسی و یا فرانسه را در سطح معیار زبانی ۷ کانادا (CLB) داشته باشند که به وسیله یک آزمون زبانی استاندارد دولت انتاریو تایید شده باشد.
 • سابقه کاری – تمامی متقاضیان باید دارای حداقل ۱۲ ماه استخدام تمام وقت در یک شغل دارای طبقه بندی مشاغل بین المللی (NOC) سطح O, A, B در طی ۵ سال گذشته پیش از زمان پیغام تمایل انتاریو باشند. مقدار برابر با آن کار نیمه وقت (۱۵۶۰ ساعت) نیز برای این مورد کفایت می نماید. متقاضیانی که تمایل دارند تمایل دارند برای معیار کلاس مجرب کانادا ارزیابی گردند باید دارای حداقل مجموع ۱۲ ماه کار تمام وقت ( و یا مدت زمان معادل با آن کار نیمه وقت) در طول ۳ سال گذشته، به جای ۵ سال گذشته باشند.
 • امتیاز اکسپرس اینتری – تمامی متقاضیان باید دارای حداقل امتیازی برابر با ۴۰۰ در سیستم امتیاز دهی جامع اکسپرس اینتری باشند، و این امتیاز باید در طی فرایند فدرال و ایالتی باقی بماند.
 • قصد زندگی انتاریو – تمامی متقاضیان برنامه نامزدی ایالتی انتاریو باید تمایل به سکونت در انتاریو را داشته باشند.
 • بودجه برای سکونت – تمامی نامزدهای برنامه نامزدی ایالتی انتاریو باید بودجه کافی باشند تا بتواند مهاجرت و جابجایی آن ها در ایالت را پوشش دهد. این بودجه باید توسط سیستم بانکی تایید گردد.
دسته بندی :کانادا

نظرات