تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

مرکز تخصصی وقت سفارت و ویزا

استخدام نیروی ماهر در استرالیا

۲ تیر ۱۳۹۵
استخدام نیروی ماهر در استرالیا

برای استخدام بر اساس مهارت می توانید تا ۲۰ امتیاز دریافت نمایید.

برای دریافت این امتیاز باید در طول ۱۰ سال قبل از دعوت به استرالیا برای درخواست ویزا حداقل ۲۰ ساعت کار همراه با حقوق در هفته در شغل مهارت مورد نظر شما و یا یک شغل بسیار نزدیک به آن داشته باشید.

استخدام بر اساس مهارت جایی است که:

  • مسئول مربوط به ارزیابی در مورد ارزیابی مناسب مهارت شما این طور اظهار نظر نماید که استخدام شما بر اساس مهارت بوده است (باید از تاریخی که استخدام برا اساس مهارت شما آغاز شده و در ارزیابی مهارت شما بیان شده است استفاده نمایید)
  • تجربه استخدام شما استانداردهای استخدام بر اساس مهارتی که مسئول ارزیابی مرتبط مقرر کرده یا در وبسایت آنها آمده است را تأمین نماید

چنانچه استانداردهای مسئول ارزیابی برای ارزیابی استخدام بر اساس مهارت، استانداردهای قابل دسترس برای عموم نداشته باشد که بتوانیم به آن رجوع نماییم تجربه کاری شما باید حداقل سطح مهارت شاخصی که طبقه بندی استاندارد مشاغل استرالیا و نیوزیلند (ANZSCO) را تأمین نماید. شاید این قابل استفاده در مشاغلی که نیازمند ثبت به عنوان مدرکی برای ارزیابی مهارت مناسب هستند باشد.

منظور از شغل مرتبط چیست؟

هر دوره کار در شغل مرتبط باید در سطح مهارت معادل شغل مورد نظر شما باشد. این بدان معناست که هر استخدامی که به عنوان شغل مرتبط معرفی می کنید باید شرایط زیر را داشته باشد:

  • در یک گروه واحد ANZSCOباشد. به عنوان مثال مشاغل مدیریت حسابداری و حسابداری مالیاتدر یک گروه قرار دارند یا
  • با شیوه پیشرفت یک شغل همخوانی داشته باشد. برا ی مثال حسابداری به مأمور ارشد مالی یا
  • جایی که مسئول مربوط ارزیابی مشخص نماید که این استخدام بسیار مشابه شغل مورد نظر است

 

کار کردن برای حداقل ۲۰ ساعت در هفته

کار کردن برای حداقل ۲۰ ساعت در هفته یعنی ۲۰ ساعت کار در هفته که برای آن مزد پرداخت می شود. می توانید این الزام را از این طریق نیز تأمین نمایید که استخدام شما شامل ساعت کارهای متغیر بوده که از یک هفته تجاوز می نماید مانند برخی کارگرهای شیفتی و کارگرهای پروازی.

به این مقاله امتیاز دهید:
[تعداد: 0    میانگین: 0/5]
دسته بندی :سایر

نظرات