تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

مرکز تخصصی وقت سفارت و ویزا

تمکن مالی برای ویزای شینگن چقدر باید باشد

در حال حاضر تمکن مالی موردنیاز برای ویزای شینگن به ازای هر نفر به طور تقریبی بین ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان است. البته این مبلغ در صورتی که بخواهید به صورت خانوادگی به یکی از کشورهای حوزه شینگن مسافرت کنید، به ازای هر نفر افزایش می‌یابد.
این بدان معنی است که سرپرست خانواده باید به هنگام تعیین وقت‌ سفارت شینگن اطلاعات خود و افراد خانواده را وارد نموده و به تناسب تعداد افراد خانواده که قصد سفر به حوزه شینگن را دارند، میزان موجودی بانکی‌اش را افزایش دهد.
یعنی چنان‌چه خانواده فردی در مجموع با احتساب همسر و فرزندان ۴نفر باشد، میزان تمکن مالی مناسب قابل ارائه سفارت حوزه شینگن چیزی در حدود ۳۰۰ تا ۳۲۰ میلیون تومان خواهد بود. البته بنابر قوانین کشورهای حوزه شینگن مقدار تمکن مالی موردنیاز برای نوزاد چیزی در حدود ۱۰ میلیون تومان است.
اما نکته‌ای که متقاضیان دریافت ویزای شینگن باید به آن توجه کنند این است که نباید تا زمان دریافت جواب قطعی ویزای شینگن خود و خانواده، به مبلغ موجودی بانکی اعلام‌شده در نامه تمکن مالی دست برده و تغییر زیادی در آن ایجاد شود.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که ممکن است در هر مرحله از بررسی پرونده متقاضی، میزان موجودی و گردش‌حساب وی توسط سفارت مربوطه چک می‌شود و در صورت تغییر زیاد در میزان مبلغ اعلام شده، احتمال ریجکت ویزای شینگن وجود خواهد داشت.
   نامه تمکن مالی به عنوان یکی از مدارک لازم و مهم ویزای شینگن بوده و هرگونه حساب‌سازی و یا برداشت بیش از ۳۰ درصد موجودی اعلام‌شده، درصد موفقیت درخواست ویزای شینگن را به میزان زیادی کاهش خواهد داد.
هم‌چنین توجه داشته باشید که هرگونه اقدامی برای جعل و دستکاری اطلاعات مندرج در نامه تمکن مالی می‌تواند به‌راحتی شما را در لیست سیاه سفارت قرار دهد و علاوه بر ریجکت ویزا، برای مدت‌ها امکان سفر به هر یک از کشورهای اتحادیه اروپا را از شما بگیرد.