تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

CRS تحت سیستم اکسپرس اینتری و اعمال تغییرات از ۶ ژوئن ۲۰۱۷

۵ خرداد ۱۳۹۶
CRS تحت سیستم اکسپرس اینتری و اعمال تغییرات از ۶ ژوئن ۲۰۱۷

۳ آوریل ۲۰۱۷
دولت کانادا اخیرا ایجاد تغییراتی در سیستم اکسپرس اینتری را اعلام کرد. این تغییرات از ششم ژوئن ۲۰۱۷ به بعد اجرا می شوند. بر اساس تغییرات اعلام شده متقاضیانی که دانش خوبی از زبان فرانسه ارائه دهند امتیازات CRS بیشتر (سیستم رتبه دهی جامع) دریافت می کنند، اگرچه هنوز اعلام نشده چند امتیاز برای افرادی که فرانسه صحبت می کنند در نظر گرفته می شود. از ششم ژوئن به بعد امتیازات بیشتری به متقاضیان فرانسوی زبان با مهارت در زبان انگلیسی داده می شود.
به متقاضیانی که سطح متوسط مناسب (معادل ۷ CLB) یا بهتر در زبان فرانسه و سطح ۴ CLB یا کمتر در زبان انگلیسی داشته باشند ۱۵ امتیاز اضافی تعلق می گیرد.
مجموع ۳۰ امتیاز بیشتر به متقاضیانی که فرانسه صحبت می کنند و دارای سطح زبان انگلیسی ۵ CLB یا بیشتر هستند، داده می شود.
متقاضیان کسب امتیاز برای زبان فرانسه باید در آزمون ارزیابی زبان فرانسه (TEF) شرکت کنند.
تغییر اصلی دیگری که باید در نظر داشت اعطای امتیاز بیشتر به افرادی است که خواهر یا برادر مقیم در کانادا به عنوان مقیم دائم یا شهروند دارند. متقاضی برای PR ، ۱۵ امتیاز بیشتر CRS را دریافت می کند. حتی زمانی که همسر یا نامزد متقاضی، خواهر یا برادی در کانادا با وضعیت PR یا شهروندی دارد، متقاضی می تواند درخواست این امتیازات را داشته باشد.
در پایان اینکه ثبت نام در بانک شغل دولت کانادا ضروری نیست.
وکیل دیوید کوهن گفت “اینها فقط تغییرات کمی هستند. ۱۵ یا ۳۰ امتیاز بیشتر احتمال کمی دارد که تغییرات زیادی ایجاد کند و متقاضیانی که به دلیل توانایی زبان فرانسه یا داشتن خواهر یا برادر در کانادا یا هردو مورد از این تغییرات سود می برند، نمی توانند ناگهان به رتبه های بالای سیستم رتبه دهی دست یابند.
“خوشحالم که ثبت نام در بانک شغلی اختیاری خواهد شد. این امر به جای اجبار متقاضیان و کارفرمایان به استفاده از یک شغل خاص متناسب با تسهیلات، به هردوی آنها به طور مشابه امکان تصمیم گیری می دهد.”
دسته بندی :کانادا

نظرات