تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

لبنان

۶ اسفند ۱۳۹۴

صخره های عشق در بیروت

این صخره ها در غرب شهر بیروت قرار گرفتند. دلیل اینکه به این صخره ها، صخره های عشق می گویند این است که بعد از مرگ یک هنرپیشه معروف شهر ۳ تن از هوادارانش به بالای این صخر رفته و خود را به پایین پرت می کنند، بعد از آن هم این صخره به نمادی تبدیل می شود که هرکسی عاشق باشد و عشقش را از دست بدهد این صخره را برای مرگ انتخاب می کند! این صخره ها یکی از مهمترین مناطق گردشگری بیروت محسوب میشود.

دسته بندی : ,
ادامه مطلب
۲۳ بهمن ۱۳۹۴

لبنان، عروس خاورمیانه

بیروت را پاریس خاورمیانه لقب داده اند؛ لقبی که با سفر به آن متوجه می شوید که چندان هم اغراق آمیز نیست.

دسته بندی : ,
ادامه مطلب