تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

تاجیکستان

۱۹ اسفند ۱۳۹۴

تاجیکستان، بهشت کوهنوردان

تاجیکستان در زمره کشورهای استقلال یافته از شوروی واقع در آسیای میانه است که از جنوب با افغانستان، از غرب با ازبکستان، از شمال با قرقیزستان و از شرق با چین همسایه است. این کشور محاط در خشکی بوده و در گذشته راه ابریشم از آن گذر می کرده است. تاجیکستان دارای اقلیم های مختلفی است و در آن سلسله کوه های بلندی که سرچشمه بیشتر رودخانه های منطقه آسیای مرکزی هستند، دره های زیبا، سرزمین هایی با وضع اقلیمی معتدل و همچنین کشتزارهای پنبه، انگورزارها، باغ ها و نیز بیابان هایی با کوه های بلند که سرمای آن کمتر از فصل زمستان سیبری نیست، وجود دارد.

دسته بندی : ,
ادامه مطلب