تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

۵ امتیاز اضافی برای فارق التحصیلان ۲۱ رشته تحصیلی در استرالیا

۲۵ فروردین ۱۳۹۶
۵ امتیاز اضافی برای فارق التحصیلان ۲۱ رشته تحصیلی در استرالیا

دانشجویان بین المللی در استرالیا درصورتیکه مدرک خود را در یکی از این ۲۱ رشته در استرالیا کسب کرده باشند واجد شرایط ۵ امتیاز اضافی خواهند شد.
تغییرات اخیر ایجاد شده در نمرات آزمون، روش اقامت دائمی برای دانشجویانی که دکترا یا کارشناسی ارشد خود را طبق شایستگی های سطح تحقیقاتی در علوم، فناوری، مهندسی یا ریاضیات (STEM) یا فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) مشخص شده مربوط به این رشته ها در استرالیا گذرانده اند، بهبود می بخشد. رشته های زیر، تحت شیوه جدید سازمان ملی موسسات و دوره های آموزشی برای دانشجویان خارجی (CRICOS) شایستگی های تحصیلی پذیرفته می شوند.
رشته تحصیلی:
 1. علوم زیست شناسی
 2. علوم شیمی
 3. علوم زمین شناسی
 4. علوم ریاضیات
 5. علوم طبیعی و فیزیکی
 6. دیگر علوم طبیعی و فیزیکی
 7. فیزیک و ستاره شناسی
 8. علم کامپیوتر
 9. سیستم های اطلاعاتی
 10. فناوری اطلاعات
 11. سایر شاخه هاب فناوری اطلاعات
 12. مهندسی و فناوری هوا فضا
 13. مهندسی راه و ساختمان
 14. مهندسی و فناوری برق و الکترونیک
 15. مهندسی و فناوری های مربوطه
 16. مهندسی ژئوماتیک
 17. مهندسی و فناوری ساخت
 18. مهندسی و فناوری دریایی
 19. مهندسی و فناوری مکانیک و صنایع
 20. دیگر مهندسی ها و فناوری های مربوطه
 21. مهندسی فرایند و منابع
در صورتیکه شایستگی آنها در مقطع دکترا یا کارشناسی ارشد در سطح پژوهشی باشد و رشته تحصیلی آنها در جدول بالا آورده شده باشد بنابراین واجد شرایط ۵ امتیاز اضافی هستند.
دسته بندی :استرالیا

نظرات