تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

گروه مجرب ساسکاچوان : پروژه مهمان داری و هتلداری

۱۸ خرداد ۱۳۹۶
گروه مجرب ساسکاچوان : پروژه مهمان داری و هتلداری

کارمندان غیر کانادایی که در صنعت مهمان داری ساسکاچوان استخدام شده اند می توانند برای برنامه نامزدی مهاجر ساسکاچوان تحت زیر مجموعه پروژه بخش مهمان داری و یا  بخش سابقه برنامه نامزدی مهاجر ساسکاچوان درخواست دهند. جهت شرایط موردنیاز برای مهاجرت به ساسکاچوان تحت این جریان، چندین شرط باید وجود داشته باشد.
مهاجرت به ساسکاچوان 1شرایط موردنیاز:
  • شما باید یک کارمند موقتی در ساسکاچوان باشید.
  • شما باید حداقل دارای ۱۲ کلاس تحصیلات و یا معادل با آن باشید.
  • شما باید برای یک کافرمای در طی حداقل ۶ ماه گذشته کار کرده باشید.
  • شما باید به عنوان یک ارائه کننده غذا و یا نوشیدنی (NOC 6453) ، حساب دار غذاخوری و یا کمک در آشپزخانه (NOC 6641) و یا سرایدار و یا نظافت چی (NOC 6661) استخدام شده باشید.
  • مجوز کار موقت شما باید توسط یک سرویس ارزیابی کننده اثرات بازار کار (LIMA) حمایت شده باشد.
  • شما باید دارای مهارت کافی در زبان انگلیسی، نشان شده به وسیله حداقل نمره CLB 4 در هر ۴ گروه آزمون زبان باشید.
  • کارفرمای شما باید مورد تایید برنامه نامزدی ایالتی ساسکاچوان باشد.
توجه: صاحبان مشاغل ساسکاچوان که تمایل دارند از طریق این برنامه به کارفرمایان دسترسی پیدا کنند باید به منظور دریافت تاییدیه در برنامه نامزدی مهاجر ساسکاچوان ثبت نام نمایند.
دسته بندی :کانادا

نظرات