تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

چه طور برای ویزای توریستی کانادا درخواست کنم؟

۸ خرداد ۱۳۹۶
چه طور برای ویزای توریستی کانادا درخواست کنم؟

آیا کانادا مقصد مورد علاقه تان است و مشتاق سفر به کانادا هستید؟ چند نکته و شرط پایه ای را برای آن هایی که خواهان سفر به کانادا هستند بیان می کنیم.
توریستی که به صورت مشروع با هدف اقامت موقتی در کانادا به سر می برد، مقیم دائمی یا شهروند کانادا نیست. مسافران کانادا مثل دانشجویان و کارگران مشمول دسته مقیمان موقت هستند و «ویزای اقامت موقت» دارند. این ویزا می تواند مشمول بخش های مختلفی شود یا فقط بابت یک فقره سفر صادر شده باشد. شهروندان کشورهای معدودی هستند که برای سفر به کانادا به ویزا نیازی ندارند. این کشورها معمولا کشورهای پیشرفته است.
فرایند ویزای توریستی کانادا
اول از همه، باید در هیات اداری یک کنسولگری، ویزای مسافرتی بگیرید، و بعد، از تایید افسر مهاجرتی در مرز، تایید ورود بگیرید. ارائه مدارک لازم و آماده کردن هزینه های پرداختی، جزو فرایند درخواست محسوب می شود. طی فرایند درخواست ویزا، مسافران آینده باید افسر ویزا را متقاعد کنند که بابت این درخواست، هدفی جز مسافرت ندارد. ممکن است برای روشن شدن هدف از این مسافرت، اشتیاق فرد برای خروج از کانادا و رسیدگی به میزان تحمل فرد، مصاحبه ای هم برگزار شود. توریستدر مرز باید ویزایی با تاریخ قانونی داشته باشد و پس از آن، به گزارش نیاز است که نشان دهد آن توریستحق ورود مجدد به کشور را دارد. بررسی در مرز هنگامی تمام می شود که توریست با تایید مقامات، بتواند از محل عبور، رد شود. توریست باید به ویژه، اجازه داشته باشد اگر بررسی ها تمام نشده، اجازه ورود داشته باشد.
درخواست ویزای مقیم موقت (TRV) به هنگام نیاز ارائه می شود. با این که نامزدها باید به پرسش ها صادقانه پاسخ دهند تا مدارک و حرف هایشان اثبات شود، برخی شرایط اضافی هم اعمال می شود تا مقامات از این بابت مطمئن شوند. مثلا قبل از این که افسر بخواهد با نامزدی صحبت کند یا درخواست او را رد کند، حضور یک واسطه مورد نیاز است. همچنین طبق قانون حقوق بشری کانادا، رد درخواست باید بنا به شرایط خاص باشد و نه اظهارات زودگذر. دلایل ارائه شده برای رد درخواست، باید کافی باشد و نامزد می تواند در کمیسیون حقوق بشر یا دادگاه فدرال درخواست استیناف کند.
شرایط مسافرت به کانادا
استانداردهای مربوط به پذیرش ورود به کانادا، مثل همان استانداردهای آمریکا هستند. اگر متقاضی می خواهد ویزای کانادا بگیرد باید معیارهای خاصی را داشته باشد و باید افسر مهاجرتی در محل ورود را متقاعد کند. با در نظر گرفتن ملاحظات خاصی مثل پیوندهای خانوادگی، اشتغال در کشور مبدا، و خودکفایی مالی، افسر مهاجرت باید متقاعد شود که توریست فقط قصد دارد مدت موقتی در کانادا اقامت کند. ممکن است فردی در مرز، بابت دلایل مختلف، مجاز به ورود به کانادا تشخیص داده نشود مثل دلایل امنیتی، نبود منابع مالی، سوابق کیفری، عدم درج حقایق، بزهکاری و غیره. مسافر را می توان در محل ورود رد درخواست کرد یا بنا به درخواست اداره مهاجرت، مانع ورود وی شد.
دسته بندی :کانادا

نظرات