تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

پرچم امریکا

۱۴ آذر ۱۳۹۴
پرچم امریکا

پرچتم هر کشور نماد مهمی برای هر کشور محسوب می شود و در تمامی محافل و مکان ها نشان دهنده نام آن کشور است. پرچم هر کشور بر اساس یک سری نمادهای خاص طراحی می شود و گاه ممکن است در طول تاریخ طبق تحولات در نظام کشور تغییراتی داشته باشد.پرچم امریکا نیز پس از سال ۱۷۷۵ میلادی که اولین بار طراحی شد تا به حال ۲۶ بار تغییر کرده است تا کنون که به شکل فعلی خود رسیده است.
در ابتدا هر ۱۳ ایالت پرچم خاصی برای خود داشت اما در گذر زمان با توجه به مشترکات موجود بین ایالات تصمیم بر این شد تا یک پرچم واحد برای خود داشته باشند. پرچم امریکا در ۱۴ ژوئن سال ۱۷۷۷ میلادی تصویب شد و هر ساله مردم این روز را به عنوان روز پرچم در کل ایالت متحده جشن می گیرند.
پرچم ایالت متحده امریکا نمادی از آزادی و وفاداری است که مردم امریکا با ایستادن در مقابل آن و گذاشتن دست راست بر روی قلب خود و خواندن سوگند تعهد زیر تابعیت خود را اعلام می کنند:
” من وفاداری خود را به پرچم ایالت متحده امریکا، و جمهوری که  نماینده آن است، یک ملت در پناه خدا، جدایی ناپذیر، و با آزادی و عدالت برای همه اعلام می دارم.”
این سوگند تعهد در مدارس و اماکن عمومی خوانده می شود.
پرچم امریکا از ۱۳ باند سفید و قرمز تشکیل شده است که نشان دهنده ۱۳ مستعمره اصلی امریکا می باشد و پنجاه ستاره سفید در قسمت آبی رنگ که هر کدام نشان دهنده یک ایالت است. هر کدام از رتنگ های روی پرچم معنی خاصی دارد:
•    قرمز: شجاعت و شهامت
•    سفید: پاکی و بی گناهی
•    آبی: هوشیاری، پشتکار و عدالت
مردم امریکا نیز مثل بقیه کشورها به پرچم خود بسیار احترام می گذارند و در خیلی از مراسم ها و جشن ها پرچم کشور خود را بر مکان های عمومی و خانه های خود می زنند.

دسته بندی :آمریکا

نظرات