تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

ویزای کار استرالیا: تعلیق موقت درخواست های مشاغل ICT تمدید شد

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

مشاغلی که تحت تاثیر این تمدید تعلیق هستند را بشناسید.
در نوامبر سال ۲۰۱۶، دولت ویکتوریا تصمیم گرفت به طور موقت، با اعطای ویزای نیروی کار ماهر به متقاضیان برخی مشاغل ICT مخالفت کند.
متقاضیان ویزای نیروی کار ماهر ۱۱ شغل در برخی مشاغل ICT موقتا مشمول این منع قرار گرفتند که از ۱۱ نوامبر ۲۰۱۶ تا ۶ مارچ ۲۰۱۷ توسط دولت ویکتوریا اعمال خواهد شد.
در تاریخ ۶ فوریه سال جاری، دولت ایالتی، این تاریخ را مورد تجدید نظر قرار داد و تمدید کرد.
دولت ویکتوریا در وبسایت خود اعلام کرده است به دلیل حجم زیاد درخواست های نیروی کار ماهر دریافتی، درخواست های مربوط به مشاغل فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در تاریخ ۳۰ جون ۲۰۱۷ لغو خواهد شد.
در صورت تمدید، اخبار تکمیلی به اطلاع شما خواهد رسید.
مشاغلی که تحت تاثیر این تعلیق موقت شده اند از این قرار هستند:
 • ۱۳۵۱۱۲- مدیر پروژه فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • ۲۶۱۱۱۱-تحلیلگر بازرگانی فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • ۲۶۱۱۱۲- تحلیلگر سیستم
 • ۲۶۱۳۱۱- برنامه ریز تحلیلگر
 • ۲۶۱۳۱۲-برنامه ریز توسعه
 • ۲۶۱۳۱۳-مهندس نرم افزار
 • ۲۶۱۳۱۴-تست گر نرم افزار
 • ۲۶۱۳۹۹-برنامه ریز نرم افزار و اپلیکیشن
 • ۲۶۲۱۱۱-مدیر پایگاه داده
 • ۲۶۲۱۱۲-متخصص امنیت فناوری ارتباطات و ارتباطات
 • ۲۶۳۱۱۱-مهندس شبکه و سیستم های رایانه
این تعلیق موقتی باعث می شود همه درخواست های موجود بررسی شود و خطر تاخیر برای متخصصان آینده را کاهش می دهد.
همه درخواست هایی که در حال حاضر مشغول بررسی هستند، بر اساس رهنمودهای کنونی بررسی خواهند شد و نتیجه آن به موقع به اطلاع خواهد رسید.
درخواست های ویزای کار استرالیا برای همه مشاغل دیگر مربوط به نامزدی ویزای دولت ویکتوریا، پا بر جا هستند.
توجه: متقاضیان ویزای کاری استرالیا که طبق روال PhD و مسیرهای ۴۵۷ درخواست می دهند، مشمول این تعلیق قرار نمی گیرند و افراد حین این مدت می توانند برای مشاغل دیگر فناوری اطلاعات و ارتباطات درخواست دهند.
دسته بندی :استرالیا