تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

هزینه تحصیل کشورهای مترقی

۱۰ آبان ۱۳۹۴
هزینه تحصیل کشورهای مترقی

هزینه تحصیل کشورهای مترقی

هزینه تحصیل در کشورهای مترقی، گرچه بالا به نظر می رسد؛ اما نسبت به درآمد سرانه آن کشورها و میل روزافزون سرمایه گذاری روی نیروی متخصص؛ چندان چشمگیر نیست.

گرچه عده ای نیز به دلیل هزینه پایین تحصیل در برخی کشورهای خاص، تمایل دارند که تحصیلات عالیه خود را در این گونه کشورها انجام دهند.

بانک HSBC در گزارشی، میزان هزینه برای تحصیلات عالیه را، در کشورهای مختلف مشخص کرده است. لازم به ذکر است  که منظور این گزارش، کشورهای دارای امکانات تحصیلات بین المللی هستند.

نتیجه مطالعه بر روی ۴۵۰۰ خانواده در ۱۵ کشور حاکیست که در چین و برزیل  ۷۵ درصد خانواده ها تمایل به اعزام فرزند برای تحصیل به خارج دارند و بیش از نیمی از خانواده ها در کشورهای صنعتی، معتقدند بهترین سرمایه گذاری برای تامین آینده فرزند، سرمایه گذاری تحصیلی است.

دسته بندی :عمومی

نظرات