تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

هزینه اضافه کردن متقاضیان به پرونده ویزای پردازش نشده استرالیا

۱۲ مرداد ۱۳۹۵
هزینه اضافه کردن متقاضیان به پرونده ویزای پردازش نشده استرالیا

ویزاهای زیر مناسب برای متقاضیان اصلی جدید است. متقاضیان واجد شرایط ثانویه می توانند به درخواست ویزای پردازش نشده اضافه شوند.

جدول زیر هزینه های مربوطه که برای اضافه کردن متقاضیان به ویزای پردازش نشده قابل پرداخت خواهد بود را نشان میدهد.

متقاضی در خارج یا داخل استرالیا

همه هزینه های جدول زیر به دلار استرالیا است.

زیر گروه ویزا

نکته

هزینه پایه درخواست

هزینه درخواست غیر آنلاین

هزینه درخواست برای افراد بالای ۱۸سال

هزینه درخواست برای افراد پایین ۱۸ سال

طرح مهاجرت حمایت شده منطقه ای (زیرگروه ۸۵۷)

کاربرد ندارد

کاربرد ندارد

۱۵۵۵$

۷۷۵$

طرح مهاجرت حمایت شده منطقه ای-تمدید (زیرگروه ۸۵۷)

کاربرد ندارد

کاربرد ندارد

۱۴۰$

۷۰$

طرح انتخابی کارفرما (زیرگروه ۱۲۱)

کاربرد ندارد

کاربرد ندارد

۱۰۵۰$

۵۲۵$

طرح انتخابی کارفرما (زیرگروه ۸۵۶)

کاربرد ندارد

کاربرد ندارد

۱۵۵۵$

۷۷۵$

کارفرما کاندیداتوری طرح – تمدید(زیرگروه ۸۵۶)

کاربرد ندارد

کاربرد ندارد

۱۴۰$

۷۰$

صاحب کسب و کار (زیر گروه ۱۶۰)

کاربرد ندارد

کاربرد ندارد

۲۳۴۰$

۱۱۷۰$

سرمایه گذار (زیرگروه ۱۶۲)

کاربرد ندارد

کاربرد ندارد

۲۳۴۰$

۱۱۷۰$

مالک کسب و کار حمایت شده از طرف  ایالت/ قلمرو (زیرگروه ۱۶۳)

کاربرد ندارد

کاربرد ندارد

۲۳۴۰$

۱۱۷۰$

مدیر ارشد حمایت شده از طرف  ایالت/ قلمرو (زیرگروه ۱۶۴)

کاربرد ندارد

کاربرد ندارد

۲۳۴۰$

۱۱۷۰$

افراد ماهر در کسب و کار (موقت) (گروهUR)(زیرگروه ۱۶۵)

کاربرد ندارد

کاربرد ندارد

۲۳۴۰$

۱۱۷۰$

تاسیس کسب و کار در استرالیا (زیرگروه ۸۴۵)

کاربرد ندارد

کاربرد ندارد

۳۰۱۵$

۱۵۱۰$

کارگر ماهر مستقل – دائمی (زیرگروه ۱۷۵)

کاربرد ندارد

کاربرد ندارد

۱۵۳۰$

۷۶۵$

کارگر ماهر حمایت – دائمی (زیرگروه ۱۷۶)

کاربرد ندارد

کاربرد ندارد

۱۵۳۰$

۷۶۵$

کارگر ماهر حمایت شده منطقه (زیرگروه ۴۷۵)

کاربرد ندارد

کاربرد ندارد

۱۵۳۰$

۷۶۵$

کارگر ماهر با اسپانسر ایالتی (زیرگروه ۴۸۷)

ZA

کاربرد ندارد

کاربرد ندارد

۱۴۰$

۷۰$

کارگر ماهر حمایت شده منطقه ای – تمدید (زیرگروه ۴۸۷)

کاربرد ندارد

کاربرد ندارد

۱۲۹۰$

۶۴۵$

کارگر ماهر – مستقل منطقه ای (زیرگروه ۴۹۵)

کاربرد ندارد

کاربرد ندارد

۱۲۰$

۶۰$

کارگر ماهر – مستقل منطقه ای – تمدید (زیرگروه ۴۹۵)

کاربرد ندارد

کاربرد ندارد

۱۴۸۰$

۷۴۰$

کارگر ماهر – مستقل منطقه ای (زیرگروه ۴۹۶)

کاربرد ندارد

کاربرد ندارد

۱۳۵$

۷۰$

توافق کارگری (زیرگروه ۸۵۵)

کاربرد ندارد

کاربرد ندارد

۱۵۵۵$

۷۷۵$

کارگر ماهر – با اسپانسر استرالیایی در خارج (زیرگروه ۸۸۱)

کاربرد ندارد

کاربرد ندارد

۱۲۹۰$

۶۴۵$

کارگر ماهر – با اسپانسر در منطقه تعیین شده (زیرگروه ۸۸۲)

کاربرد ندارد

کاربرد ندارد

۱۲۹۰$

۶۴۵$

 

ZA  متقاضی ای که به دنبال ویزای زیر گروه ۴۸۷ (کارگرماهر – اسپانسر منطقه ای) است و دارنده یکی از ویزاهای زیر است:

  • ویزای نیروی کار ماهر – مستقل منطقه ای (موقت) (گروه UX)
  • ویزای نیروی کار ماهر – دارای اسپانسر در مناطق تعیین شده (موقت) (گروه UZ)
  • ویزای زیر گروه ۴۷۵ ( کارگر ماهر – دارای اسپانسر منطقه ای)
  • ویزای زیر گروه ۴۸۷ (کارگر ماهر – دارای اسپانسر منطقه ای).
به این مقاله امتیاز دهید:
[تعداد: 0    میانگین: 0/5]
دسته بندی :سایر

نظرات