تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

چرا هرگز از مسافرت پشیمان نمی شوید؟

۲۸ فروردین ۱۳۹۶
چرا هرگز از مسافرت پشیمان نمی شوید؟

چرا مردم پیشمان شوند درصورتیکه هنوز به اندازه کافی مسافرت نرفته اند. در حقیقت تحقیقات نشان می دهد که یکی از رایج ترین افسوس ها در طول عمر است. همانطور که بسیاری از ما تصمیم می گیریم که به سفر برویم اما همیشه در حد یک حرف باقی می ماند. حقیقت این است که هر لحظه که می گذرد موقعیتی برای اقدام به سفر و ماجراجویی به هدر می رود که هرگز جبران نخواهد شد. بیایید نگاهی به تمامی نکات خوب مسافرت بیاندازید و ارزش فوق العاده آن را به زندگی خود بیافزایید.
پیدا کردن دوستان جدید
آماده شوید تا بهترین دوستان جدید خود را ملاقات کنید! هیچ چیز مثل تجربه مشترک گردهم آمدن افراد نیست. در سفرها دوستان بسیاری پیدا خواهید کرد و برخی از آنها حتی ممکن است دوستان صمیمی شما شوند. نه تنها با توریست های همراه خود دوست خواهید شد بلکه ممکن است که با یکی دو نفر از افراد بومی نیز اخت شوید. تصور کنید که با شخصی در ایرلند یا کنیا یا سریلانکا دوست مکاتبه ای شده اید.
داستان هایی برای گفتن
تجربیات شما زمانیکه به خانه باز می گردید پایان نمی یابد. در کنار سرمایه گذاری در سفر داستانهای بسیار ارزشمندی برای به اشتراک گذاشتن با دوستان، خانواده و همسایگان خود دارید. دفترچه خاطرات مسافرت را نگه دارید طوریکه تمام چیزهایی را که تجربه کرده اید در ذهن شما تازه نگه دارد و شما بتوانید در مورد سفرهایتان با جزئیات مشابه روشنی که گویا هنوز در آنجایید صحبت کنید.
کشف شگفتی های طبیعت
خودت را تصور کن که در مقابل آبشار با شکوه آمازون ایستاده ای یا رخ به رخ با یک حیوان تنبل در کشور کاستاریکا هستی. رویارویی با طبیعت فوق العاده باارزش است از آنجائیکه آنها به ارتباط عمیق ما با جهان طبیعی دسترسی پیدا می کنند و به ما احساس سر زندگی بیشتری می دهند.
مشاهده تاریخ
شما می توانید تمامی کتابهای تاریخی را که می خواهید مطالعه کنید اما هیچ چیز قابل مقایسه با قدم نهادن در مکانی که تاریخ حقیقتا در آنجا شکل گرفته است نیست. هوا را احساس کنی، مناظر را مشاهده کنی و همه چیز را درست مانند زمانیکه مکانی که در آن ایستاده ای ایجاد شده تصور کنی. هنگامیکه از یک مکان تاریخی بازدید می کنی و داستان آن را می شنوی، عضوی فعال در زنده نگاه داشتن تاریخ می شوی.
تجربه خوراک های جدید
خوراکی ها بازگوکننده یقلب و روح یک فرهنگ هستند. خواه شما به یک تاکستان سفر کنید، برای یافتن بهترین غذای خیابانی خارج شوید یا بازار کشاورزان محلی را بررسی کنید، با تجربیات مربوط به خوراکی های اصیل ارتباط برقرار می کنید که به شما بصیرتی در مورد ذائقه ها و ارزش های فرهنگ های دیگر را ارزانی می دارند.
نگذارید به زمره افرادی بپیوندید که از سفر نکردن پشیمان هستند. هر زمان و هرگاه که در زندگی خود می توانید به سفر بروید!
دسته بندی :عمومی,گردشگری

نظرات