تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

اقدام برای پاسپورت کودک | روشهای مختلف برای دریاف پاسپورت

۲۵ آبان ۱۳۹۴
اقدام برای پاسپورت کودک | روشهای مختلف برای دریاف پاسپورت

اقدام برای پاسپورت کودک خارج از کانادا و ایالات متحده

اقدام برای پاسپورت کودک لازم است درخواست خود را به نزدیک ترین دفتر دولت کانادا در خارج از کشور تحویل دهید،اگر در کانادا حضور دارید، شخصا باید در یک اداره پاسپورت اقدام کنید، اما لازم است پیش از ترک کشور پاسپورت را شخصا تحویل بگیرید. شما نمیتوانید در یک نمایندگی دریافت خدمات کانادا یا پست کانادا برای این کار اقدام کنید. امکان پست پاسپورت به ادرس شما خارج از کانادا و یا ایالات متحده وجود ندارد.


تنها افراد زیر میتوانند اقدام برای پاسپورت کودک کنند:

 • یکی از والدین فرزند
 • در صورت طلاق یا جدایی، هر کدام از والدین که حضانت فرزند را در اختیار دارد (توافق جدایی و حکم دادگاه باید ارائه شوند)
 • قیم قانونی فرزند (مدرک قانونی قیومیت باید ارائه شود)
 • یکی از والدین یا قیوم قانونی باید فرم درخواست را امضا کنند. بخش پاسپورت با سایر قیوم و والدین قانونی تماس میگیرد. فرمی که باید پرشود برحسب کشور و منطقه ای که در آن اقامت دارید تفاوت میکند.

درخواست فوری و اقدام برای پاسپورت کودک

اگر به صورت فوری به یک پاسپورت برای فرزند خود نیاز دارید، با نزدیک ترین دفتر صادر کننده پاسپورت دولت کانادا در خارج تماس بگیرید (هزینه های اضافی اعمال میشود).

 • فرم درخواست را پر کنید
 • برای صرفه جویی در زمان، فرم را بر روی کامپیوتر خود تکمیل کنید و سپس آن را پرینت کنید.
 • هر صفحه فرم درخواست را امضا کنید. هر کدام از والدین یا قیوم قانونی باید فرم درخواست را امضا کنند. ما با سایر والدین و قیوم قانونی تماس میگیریم.
 • فرم درخواست فرزند (PPTC 042) (PDF, 424.40 KB) را تکمیل کنید.
 • همه مدارک ضروری را جمع اوری کنید و عکس پاسپورت فرزند خود را بگیرید.

مدارک زیر را در کنار فرم اقدام برای پاسپورت کودک خود اماده کنید:

 • اصل مدرک اثبات شهروندی کودک (مدرک شناسایی یا مدرک شهروندی)
 • دو قطعه عکس پاسپورتی مشابه (نام و ادرس عکاس و تاریخ عکس های گرفته شده باید در پشت عکس ها نوشته شوند. برای اطلاعات بیشتر تمام مدارک لازم را مطالعه کنید) یک عکس باید توسط ضامن (guarantor) امضا شود.
 • مدرک مبنی بر نسبت شما یا مدرک مبنی بر قیومیت قانونی (در صورت لزوم)
 • همه مدارک که به حضانت، جابجایی، یا دسترسی به فرزند مرتبط باشد.
 • هر برگه عبور کانادایی معتبر که به نام فرزند صادر شده باشد.
 • همه مدارک باید به زبان انگلیسی یا فرانسوی ارائه شوند. اگر یکی از مدارک به زبان دیگری میباشد، ترجمه رسمی ان باید ارائه شود.
پیدا کردن یک ضامن 

برای درخواست های پاسپورت جدید، لازم است که یک ضامن برای امضا کردن درخواست فرزند شما و یکی از عکس های پاسپورت پیدا کنید. فرد ضامن باید شما را (یکی از والدین یا قیوم قانونی که از طرف فرزند برای پاسپورت اقدام میکند) شخصا به مدت (۲) سال بشناسد و باید از فرزند اطلاعات داشته باشد.

فرم درخواست خود را ارائه کنید و هزینه های خود را پرداخت کنید

فرم درخواست خود را به نزدیک ترین دفتر دولت کانادا در خارج از کشور (کانادا) ارائه کنید

اگر در کانادا حضور دارید، باید شخصا در دفتر اداره پاسپورت اقدام کنید، اما لازم است پیش از ترک کشور شخصا پاسپورت را تحویل بگیرید. شما نمیتوانید در یک نمایندگی دریافت خدمات کانادا یا پست کانادا برای این کار اقدام کنید. امکان پست پاسپورت به آدرس شما خارج از کانادا و یا ایالات متحده وجود ندارد.

پرداخت هزینه ها و اقدام برای پاسپورت کودک

هزینه های و شیوه پرداخت ها بر اساس نرخ ارز و قوانین بانکداری منطقه ای تفاوت میکنند. برای تایید هزینه ها و شیوه های پرداخت با نزدیک ترین دفتر صادر کننده پاسپورت دولت کانادا در خارج تماس بگیرید.

زمانی که شخصا در دفتر دولت کانادا در خارج از کانادا اقدام میکنید، میتوانید هزینه های درخواست پاسپورت خود را به این شیوه ها پرداخت کنید:

 • به صورت نقدی (در جایی که مورد پذیرش باشد – هزینه و شیوه های مورد پذیرش پرداخت را با نزدیک ترین دفتر دولت کانادا در خارج چک کنید)،
 • کارت اعتباری (در جایی که مورد پذیرش باشد – هزینه و شیوه های مورد پذیرش پرداخت را با نزدیک ترین دفتر دولت کانادا در خارج چک کنید)،
 • چک تضمین شده، چک مسافرتی یا حواله بانکی بین المللی (پستی یا بانکی) قابل پرداخت به سفارت کانادا، کمیسیون عالی و یا کنسولگری، (در جایی که مورد پذیرش باشد – هزینه و شیوه های مورد پذیرش پرداخت را با نزدیک ترین دفتر دولت کانادا در خارج چک کنید).
 • اگر پرداخت با کارت اعتباری صورت میگیرد، لازم است که فرم تایید کارت اعتباری را پر کنید تا به دولت کانادا اجازه دهید از کارت اعتباری شما برای درخواست پاسپورت برداشت کند.
در موارد زیر هزینه های پرداختی مسترد نخواهد شد:
 • درخواست را کنسل کنید،
 • برگه عبور شما رد شود، یا
 • پاسپورتی برای طول مدت کمتری از مدتی که درخواست کرده اید به شما داده شود
دریافت پاسپورت فرزند

زمانی که پاسپورت شما حاضر باشد دفتر دولت کانادا در خارج از کانادا که در ان اقدام کردید به شما اطلاع میدهد و راهنمایی هایی برای زمان و نحوه تحویل گرفتن پساپورت به شما ارائه میکند.

اگر شخصا اقدام کرده اید و برای سرویس تحویل (pick-up) هزینه پرداخت کرده اید، تاریخ تحویل بر روی رسید شما مشخص خواهد شد.

میتوان پاسپورت فرزند را توسط یک شخص سوم تحویل گرفت، برای این کار باید رضایت نامه کتبی از طرف متقاضی و مدرک شناسایی معتبر ارائه شود. در زمان تحویل پاسپورت فرزند باید حضور پیدا کند.

 

دسته بندی :عمومی

نظرات