تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

مهاجرت به کانادا تحت گزینه توالی کسب و کار منطقه ای در برنامه نامزدی ایالتی بریتیش کلمبیا

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
مهاجرت به کانادا تحت گزینه توالی کسب و کار منطقه ای در برنامه نامزدی ایالتی بریتیش کلمبیا

برای کسانی که قصد سرمایه گذاری در اقتصاد کانادا را دارند برنامه نامزدی مهاجرت ایالتی بریتیش کلمبیا فرصتی را ارائه می نماید برای زندگی و کار در بریتیش کلمبیا به عنوان یک مقیم دائمی. ۴ زیر گروه جداگانه در بخش مهاجرت کاری برنامه نامزدی ایالتی بریتیش کلمبیا سال ۲۰۱۷ مشاهده می شود، که در زیر مشخص گردیده اند:
  • گروه کارآفرین – این بخش شامل مدیران و یا صاحبان مشاغلی است که تمایل دارند در زمینه کسب و کاری بالقوه در بریتیش کلمبیا سرمایه گذاری نمایند.
  • گروه کارآفرین منطقه ای – این بخش شامل مدیران و یا صاحبان مشاغلی است که تمایل دارند در زمینه کسب و کاری بالقوه در بریتیش کلمبیا و منطقه ای به غیر از ونکوور سرمایه گذاری نمایند.
  • گروه پروژه های استراتژیکی – این زیر گروه شامل کارمندان مرتبط با کسب و کارهای کنترل شده توسط افراد خارجی می باشد که در بریتیش کلمبیا راه اندازه شده اند. اگر تا ۵ فرد از طریق به شغلی از طریق نقش های مدیریتی، فنی و حرفه ای مرتبط شده باشند می توان آن را برای این زیر مجموع نامزد کرد.
  • گزینه توالی کسب و کار منطقه ای – این زیر مجموعه برای افرادی است که تمایل دارند کسب و کاری را خریداری نمایند که در حال حاضر در بریتیش کلمبیا موجود و فعال می باشد. این گزینه در صورتی که کسب و کار در خارج از مناطق ونکوور و ابوتسفورد می تواند شامل سه مورد بالا باشد.
در ادامه به بررسی جزئیات بیشتر در رابطه با مهاجرت کاری برای گزینه توالی کسب و کار منطقه ای بریتیش کلمبیا می پردازیم و به افراد امکان می دهیم مشاهده کنند واجداشرایط این برنامه هستند یا نه.
گزینه توالی کسب و کار منطقه ای برنامه نامزدی ایالتی بریتیش کلمبیا
این زیر مجموعه شامل افرادی است که در یکی از گزینه های مهاجرت کاری فوق واجدالشرایط می باشند، که به آن ها اجازه می دهد تا یک کسب و کار واقع در بریتیش کلمبیا را از مالک پیشین خریداری کرده و یا اجرا نمایند. این زیرمجموعه اجازه پردازش بر اساس اولویت را می دهد.
شرایط لازم برای متقاضیان:
  • جهت واجدالشرایط شدن کسب و کار تغییر مالکیت کامل باید انجام پذیرد.
  • کسب و کار باید در خارج از ونکوور و ابوتسفورد واقع شده باشد.
  • مالک فعلی باید حداقل ۵ سال آن ها را اداره کرده باشد.
  • دارای حداقل یک کارمند تمام وقت باشد که عضوی از خانواده مالک جدید نمی باشد.
  • از لحاظ عملیاتی فعال باشد.
  • باید تمام مدت یک کسب و کار واجدالشرایط باشد.
دسته بندی :کانادا

نظرات