تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

مهاجرت کارآفرینان در برنامه نامزدی ایالتی بریتیش کلمبیا

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
مهاجرت کارآفرینان در برنامه نامزدی ایالتی بریتیش کلمبیا

برای کسانی که قصد سرمایه گذاری در اقتصاد کانادا را دارند برنامه نامزدی مهاجرت ایالتی بریتیش کلمبیا فرصتی را به عنوان یک مقیم دائمی برای زندگی و کار در بریتیش کلمبیا  ارائه می نماید. ۴ زیر گروه جداگانه در بخش مهاجرت کاری برنامه نامزدی ایالتی بریتیش کلمبیا سال ۲۰۱۷ مشاهده می شود، که در زیر مشخص گردیده اند:
 • گروه کارآفرین – این بخش شامل مدیران و یا صاحبان مشاغلی است که تمایل دارند در زمینه کسب و کاری بالقوه در بریتیش کلمبیا سرمایه گذاری نمایند.
 • گروه کارآفرین منطقه ای – این بخش شامل مدیران و یا صاحبان مشاغلی است که تمایل دارند در زمینه کسب و کاری بالقوه در بریتیش کلمبیا و منطقه ای به غیر از ونکوور سرمایه گذاری نمایند.
 • گروه پروژه های استراتژیکی – این زیر گروه شامل کارمندان مرتبط با کسب و کارهای کنترل شده توسط افراد خارجی می باشد که در بریتیش کلمبیا راه اندازه شده اند. اگر تا ۵ فرد از طریق به شغلی از طریق نقش های مدیریتی، فنی و حرفه ای مرتبط شده باشند می توان آن را برای این زیر مجموع نامزد کرد.
 • گزینه توالی کسب و کار منطقه ای – این زیر مجموعه برای افرادی است که تمایل دارند کسب و کاری را خریداری نمایند که در حال حاضر در بریتیش کلمبیا موجود و فعال می باشد. این گزینه در صورتی که کسب و کار در خارج از مناطق ونکوور و ابوتسفورد می تواند شامل سه مورد بالا باشد.
در ادامه به بررسی جزئیات بیشتر در رابطه با مهاجرت کاری گروه کارآفرین بریتیش کلمبیا می پردازیم و به افراد امکان می دهیم مشاهده کنند واجداشرایط این برنامه هستند یا نه.
گروه کارآفرین برنامه نامزدی ایالتی بریتیش کلمبیا
جهت واجدالشرایط بودن برای برنامه نامزدی ایالتی بریتیش کلمبیا، متقاضیان باید دارای ملزومات زیر باشند.
شرایط متقاضیان:
 • باید دارای مدرکی باشند که نشان دهد دارای سابقه کاری به عنوان مدیر و یا صاحب کار می باشند.
 • باید یک طرح کاری عملی را فراهم آورند که سبب بهبود منافع اقتصادی بریتیش کلمبیا می گردد.
 • باید نشان دهند که دارای سرمایه ای به منظور سرمایه گذاری می باشند. مبلغی به ارزش خالص ۶۰۰۰۰۰ دلار کانادا که شامل اموال همسر نیز می باشد.
 • هنگامی که متقاضی تایید گردید، افراد باید روند زیر را دنبال کنند.
سایر شرایط لازم:  
 • حداقل سرمایه گذاری برابر با ۲۰۰۰۰۰ دلار باید برای راه اندازه، خرید و یا هزینه های کسب وکار در بریتیش کلمبیا انجام گردد.
 • نامزدهای باید دارای حداقل یک سوم حقوق و یا سهام کسب و کار مورد نظر در بریتیش کلمبیا باشند.
 • یک قرارداد توافق اجرایی باید امضا گردد (شما پس از آن ۲۰ ماه زمان در اختیار خواهید داشت تا طرح کاری را اجرا نمایید.)
 • حداقل یک شغل تمام وقت باید برای یک شهروند کانادایی و یا مقیم دائم کانادا ایجاد شود.
 • متقاضی باید بخشی از مدیریت و اجرا کننده کسب و کار به صورت روزانه باشد.
 • متقاضی ممکن است یک عضو ضروری از کارکنان خارجی را داشته باشد که برای اجرای کسب و کار اهمیت دارد.
 • مهاجران آینده که تمایل دارند برای مهاجرت کاری به بریتیش کلمبیا درخواست دهند باید دارای یک تامین کننده واجدالشرایط باشند، مانند یک شرکت حسابرسی حرفه ای که ارزش خالص دارایی های او را تایید کرده و مجموع بودجه را بررسی نماید.
دسته بندی :کانادا

نظرات