تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

مهاجرت به نیوبرانزویک: نیروی کار متخصص دارای حمایت خانواده

۲ خرداد ۱۳۹۶
مهاجرت به نیوبرانزویک: نیروی کار متخصص دارای حمایت خانواده

برنامه نامزدی ایالتی برای نیروی کار دارای حمات خانواده برای افرادی است که روابط نزدیکی با ایالت داشته و می توانند به وسیله مهارت و یا آموزشی که دیده اند به منظقه کمک کنند. متقاضیان این جریان برنامه نامزدی ایالتی نیازمند شغلی جهت صلاحیت یافتن نمی باشند، با این وجود، یک عضو خانواده در ایالت باید از متقاضی حمایت کند.
متقاضیان این جریان باید:
 • بین ۲۲ تا ۵۵ سال سن داشته باشند.
 • دارای مهارت کافی در زبان انگلیسی و یا فرانسه بوده تا بتوانند وظایف شغلی خود و سکونت در این ایالت را انجام دهند (نتایج آزمون انگلیسی و یا فرانسه باید ارائه گردد).
 • رابطه نزدیکی با حمایت کننده خود داشته باشند.
 • مدرکی، گواهی و یا دیپلم تحصیلی داشته باشند تا بتوانند در شغل مورد نظر وظایف خود را انجام دهند.
 • تمایل خود برای کار و سکونت در ایالت را نشان دهند.
 • پول کافی برای مهاجرت به نیوبرانزویک داشته باشند: حداقل ۱۰۰۰۰ دلار کانادا به علاوه ۲۰۰۰ دلار اضافه برای هر یک از اعضای خانواده همراه شما.
 • تمایل به فعالیت در حرفه ای که توسط طبقه بندی مشاغل ملی (NOC) سطح A, B, O , C طبقه بندی شده است – گروه ۱,۳,۷,۸,۹ و یا D – گروه ۱,۳,۷,۸,۹,.
به منظور حمایت از یک متقاضی نیوبرانزویک در این جریان، عضو خانواده باید:
 • یک شهروندی کانادایی بوده و یا اقامت دائم کانادا را داشته باشد، و به صورت تمام وقت در نیوبرانزویک زندگی کند.
 • از لحاظ مالی بتواند خود را حمایت کند.
 • به صورت همزمان تنها از یک متقاضی پشتیبانی کند.
 • به متقاضی در برنامه سکونتش کمک کند.
 • از وابستگان نزدیک متقاضی باشد، مانند برادر، خواهر، برادرزاده، خواهرزاده، فرزند، نوه، و یا همسر یا شریک قانونی غیر وابسته.
 • پیش از درخواست برای برنامه نامزدی ایالتی نیوبرانزویک برای حداقل ۱۲ ماه مشاغلی را اداره کرده باشد.
دسته بندی :کانادا

نظرات