تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

مهاجرت به آلبرتا تحت جریان استخدام استراتژیک

۱۵ خرداد ۱۳۹۶
مهاجرت به آلبرتا تحت جریان استخدام استراتژیک

گروه استخدام استراتژیک برنامه نامزدی ایالتی آلبرتا ۲۰۱۷، جریانی است که می تواند به وسیله افرادی مورد استفاده قرار گیرد که تمایل دارند در آلبرتا به صورت دائمی زندگی و اقامت نمایند، اما دارای پیشنهادی کاری و یا کمکی از سوی یک کارفرما نمی باشند. سه گروه مختلف در این جریان وجود دارد که واجد الشرایط بودن افراد را تعیین می نمایند.
زیر مجموعه های جریان استخدام برنامه نامزدی ایالتی آلبرتا
 • گروه مشاغل اجباری و اختیاری
 • گروه مشاغل مهندسی
 • گروه کارمندان دارای تحصیلات تکمیلی (عالی)
گروه مشاغل اجباری و اختیاری
متقاضیانی که در حال حاضر در آلبرتا سکونت داشته و دارای یک مجوز کار معتبر می باشند می توانند در صورتی که دارای گواهی صلاحیت و یا گواهی تجارت معتبر می باشند از طریق این زیر مجموعه برنامه نامزدی ایالتی آلبرتا اقدام نمایند. این مورد شامل سرپرستان، سرکارگران، و تاجرانی است که در آلبرتا مشغول کار در پیشه ای هستند که به عنوان تجارت اجباری یا اختیاری در نظر گرفته می شود.
واجد الشرایط بودن:
 • تمایل به زندگی و کار تمام وقت در آلبرتا
 • گواهی صلاحیت آلبرتا و یا گواهی های تجاری معتبر در زمینه تجارت اجباری و یا اختیاری واجد الشرایط
 • زندگی در آلبرتا در زمان ارائه درخواست و دارا بودن مجوز کار معتبر
 • باید در زمان درخواست ثابت نمایند که در حال حاضر مشغول کار برای یک کارفرمای آلبرتایی در زمینه تجارت خود بوده و یا تجربه انجام کار به مدت ۶ ماه در طول ۳ سال گذشته را دارا می باشند.
گروه مشاغل مهندسی
مهندسان، طراحان و تدوین گران در صورتی که دارای سابقه کاری در ایالت بوده و در یکی از ۱۲ شغل تعیین شده استخدام استراتژیک برنامه نامزدی ایالتی آلبرتا در فهرست مهندسی قرار می گیرند، می توانند از طریق گروه برنامه نامزدی ایالتی آلبرتا درخواست خود را اعلام نمایند.
شرایط موردنیاز:
 • تمایل به زندگی و کار در آلبرتا به صورت تمام وقت
 • دارای سابقه کاری اخیر / پیشین و یا تحصیلاتی به عنوان مهندس، طراح و یا تدوین گر می باشند.
 • ثابت نمودن این که در حال حاضر مشغول به کار بوده و دارای سابقه کاری برای یک کارفرما در آلبرتا برای حداقل دو سال می باشند، قراردادها نیر محسوب می گردند.
متخصصین مجرب در زمینه های زیر: مدیران مهندسی، مهندسین عمران، مهندسین مکانیک، مهندسین برق و الکترونیک، مهندسین شیمی، مهندسین و تدوین گران فناوری های صنعتی و تولیدی و تکنسین ها، باید یک نامه “عدم اعتراض” را از سوی انجمن مهندسین حرفه ای و علوم زمینی آلبرتا فراهم آورند (APEGA) که نشان دهد در حال حاضر عضو آن ها می باشند.
نامه “عدم اعتراض” برای افرادی که برای مشاغل زیر درخواست می دهند ضروری نمی باشد:
تکنسین/ فن شناس مهندسی عمران، تکنسین/ فن شناس مهندسی مکانیک، تکنسین/ فن شناس برق / الکترونیک، و تکنسین/ فن شناس تدوین گری.
گروه کارمندان دارای تحصیلات عالی
افرادی که از یک مرکز تحصیلات عالی در آلبرتا فراغ التحصیل شده اند، و در حال کار در یک شغل واجدالشرایط در ایالت و با یک مجور کار تحصیلات عالی معتبر می باشند، می توانند برای این زیر مجموعه برنامه نامزدی ایالتی آلبرتا درخواست دهند.
شرایط موردنیاز:
 • تمایل به کار و زندگی در آلبرتا
 • در زمان ارسال درخواست به صورت دائم در حال زندگی و کار برای یک کارفرمای آلبرتایی می باشند.
 • مدارک لازم را از سوی یک مرکز آموزشی دریافت نموده اند. که می تواند یک مدرک، دیپلم و یا گواهی باشد. حداقل زمان تحصیل یک سال می باشد.
 • دارای یک مجوز کاری تحصیلات عالی معتبر می باشند.
 • باید دارای NOC سطح B, A ,O و یا C سطح اشتغال باشند.
 • متقاضیان سطح NOC C باید مهارت زبانی خود را اثبات نمایند.
دسته بندی :کانادا

نظرات