تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

مقایسه کیفیت زندگی استرالیا با سایر کشورها

۱۲ خرداد ۱۳۹۶
مقایسه کیفیت زندگی استرالیا با سایر کشورها

استرالیا یک کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) است. این سازمان سیاست هایی را برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم در سراسر دنیا ارتقا می دهد. OECD شاخص زندگی بهتر را منتشر می کند که کیفیت زندگی را در کشورهای عضو خود مقایسه می کند. شاخص زندگی بهتر به زمینه هایی که مستقیم بر زندگی روزمره مردم اثر می گذارند مانند مراقبت های بهداشتی، آموزش، امنیت اجتماعی، میزان اوقات فراغت مردم و میزان مالیاتی که باید بپردازند ، توجه می کند.
استرالیا در میان کشورهای برتر در اکثر زمینه های شاخص زندگی بهتر رتبه برتر را دارد.
برخی زمینه های کیفیت زندگی که استرالیا در آن پیشی گرفته یا بالاتر از میانگین OECD کشورهای دیگر است عبارتند از:
  • درآمد_ میانگین درآمد خالص (خرج در رفته) خانوار برای هر فرد بیش از میانگین OECD است.
  • مشاغل_ بیش از ۷۲% افراد ۱۵ تا ۶۴ سال شغل های با درآمد دارند بالاتر از میانگین استخدام ۶۵% OECD.
  • ساعت کار_ افراد در استرالیا در سال ۱،۷۲۸ ساعت کار می کنند که کمتر از ۱،۷۶۵ ساعت کار افراد در OECD است.
  • طول عمر_ طول عمر استرالیایی ها از توالد تقریبا ۸۲ سال است که دو سال از طول عمر در کشورهای OECD بیشتر است.
  • کیفیت هوا_ سطح اتمسفری PM10_ ذرات کوچک آلاینده هوا کوچکتر از آن هستند که وارد شش ها شوند و به شش ها آسیب برسانند_ ۱۳٫۱ میلیونیوم گرم در هر متر مکعب است که به طور قابل ملاحظه ای کمتر از میانگین ۲۰٫۱ میلیونیوم گرم در هر متر مکعب OECD است.
  • کیفیت آب_ ۹۳% افراد می گویند که از کیفیت آب راضی هستند که بیشتر از میانگین ۸۴% رضایت افراد در OECD است.
  • اجتماع_ ۹۳% استرالیایی ها معتقدند که افرادی را می شناسند که می توانند در مواقع نیاز به آنها اعتماد کنند که بیش تر از میانگین ۸۹% OECD است.
  • رضایت از زندگی_ ۸۳% استرالیایی ها می گویند که در روز به طور متوسط تجربیات مثبت بیشتری نسبت به تجربیات منفی دارند که بیش تر از میانگین ۷۶% OECD است.
با چنین استاندارد بالای کیفیت زندگی در استرالیا تعجبی ندارد که مهاجرت به استرالیا رو به افزایش است. در ۲۶ ژانویه ۲۰۱۴ در مراسم روز استرالیا حدود ۱۸۰۰۰ مهاجر وارد شده به استرالیا شهروند استرالیایی شدند. بیش از یک چهارم جمعیت کشور متولد جاهای دیگر هستند. آخرین ارقام اداره آمار استرالیا (ABS) نشان می دهد افراد متولد شده در انگلستان بزرگترین گروه ساکنان استرالیایی متولد شده در خارج از کشور هستند که بعد آن نیوزلند، چین و هند قرار دارند.
استرالیا بعلت سطح زندگی بالا، کیفیت زندگی و فرصت های عالی شغلی مقصد جذابی برای مهاجران است.
دسته بندی :استرالیا

نظرات