تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

معادل سازی و ارزشیابی مدارک برای درخواست ویزای استرالیا

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
معادل سازی و ارزشیابی مدارک برای درخواست ویزای استرالیا

معمولا سه جریان قابل استفاده برای ارزیابی مدارک در خارج از کشور وجود دارد. بنابراین چگونه می خواهید بفهمید که آیا مدارک دانشگاهی و مهارتهای شما در استرالیا تایید می شوند یا نه؟
استرالیا از مهاجران بسیار ماهر استقبال می کند_از سال ۲۰۰۱ تازه واردانی با مدارک دانشگاهی دوره سوم تقریبا دو برابر شده اند.
اما گزارش اخیر اداره آمار استرالیا (ABS) نشان می دهد که تنها ۴۰% موفق به ادامه کار در زمینه تخصصی خود می شوند.
چه موقع کمبود تجربیات و مدارک بومی مانعی برای به دست آوردن شغل می شود_ چه کمکی پیشنهاد می شود؟
در اینجا سه مرحله برای ارزیابی مدارک دانشگاهی خارج از کشور آورده شده است:
  1. ارزیابی مهارتها و مدارک دانشگاهی خارج از کشور
ارزیابی مدارک در خارج از کشور از طریق واحدهای دولتی ارزیابی مدارک دانشگاهی خارج از کشور استرالیا اجرا می شود. برای پیدا کردن منبع و مآخذ مناسب با بخش آموزشی و تحصیلی در ایالت و سرزمین خود مشورت کنید.
  1. تشخیص و به رسمیت شناختن مدرک دانشگاهی خارج از کشور
بسیاری از سازمان ها در استرالیا مدارک را در خارج از کشور را معادل سازی می کنند. دلیل اینکه چرا شما به مدارک دانشگاهی ارزیابی شده خارج از کشور خود نیاز دارید را سازمانی که نیاز به ارتباط با آن دارید تعیین خواهد کرد. شما ممکن است مدارک ارزیابی شده خارج از کشور خود را برای استخدام، تحصیل و یا مهاجرت به استرالیا نیاز داشته باشید.
  1. شناخت و به رسمیت مهارت های قبلی
ابزار شناخت و به رسمیت شناختن مهارت های قبلی (RPL) توسط موسسات آموزشی یا شرکت های خصوصی انجام می شود. بعنوان مثال ابزار ارزیابی شخصی دولت کوئینزلند به بررسی مدارک تحصیلی قبلی برای RPL کمک می کند.
دسته بندی :استرالیا

نظرات