تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

مشاغل مورد تقاضا در ساسکاچوان (۲۰۱۷)

۱۷ خرداد ۱۳۹۶
مشاغل مورد تقاضا در ساسکاچوان (۲۰۱۷)

مشاغل زیر توسط برنامه نامزدی ساسکاچوان مورد تقاضا در نظر گرفته شده اند. متقاضیانی که مشاغل آن ها تحت طبقه بندی مشاغل ملی (NOC) متفاوتی از موارد زیر قرار گرفته است تحت جریان های خاصی از “نیروی کار متخصص مورد تقاضا” برنامه نامزدی ایالتی مهاجر ساسکاچوان واجدالشرایط در نظر گرفته نخواهند شد.
 • حفاری نفت و گاز/ خدمات/ آزمایش کنندگان و یا کارمندان مرتبط (NOC 8232، سطح مهارت B)
 • نجارها (NOC 7271، سطح مهارت B)
 • نصب کنندگان سیستم های تنظیم کننده بخار/ لوله/ آبیاری (NOC 7252، سطح مهارت B)
 • سقف ساز/ توفال کار (NOC 7291، سطح مهارت B)
 • اساتید دانشگاه (NOC 4121، سطح مهارت A)
 • برق کار های صنعتی (NOC 7242، سطح مهارت B)
 • لوله کش ها (NOC 7251، سطح مهارت B)
 • آجر چین ها (NOC 7281، سطح مهارت B)
 • برق کارها، به استثنای متخصصان سیستم های نیرو و صنعتی (NOC 7241، سطح مهارت B)
 • گریدرهای بتن (NOC 7282، سطح مهارت B)
 • سرپرستان/ حمل و نقل موتوری و دیگر اپراتورهای زمینی (NOC 7222، سطح مهارت B)
 • تکنسین های شبکه های کامپیوتری (NOC 2281، سطح مهارت B)
 • مامور توسعه کسب و کار (NOC 4163، سطح مهارت A)
 • تکنسین ها / متخصصان شیمی (NOC 2211، سطح مهارت B)
 • برآوردگرهای ساخت و ساز (NOC 2234، سطح مهارت B)
 • کچکارها/ نصاب لایه گچ/ گریدرها/ کف ها (NOC 7284، سطح مهارت B)
 • متخصصان پشتیبانی کاربران (NOC 2282، سطح مهارت B)
 • پیمانکاران خدمان کشاورزی/ ناظران مزارع/ کارمندان متخصص دام (NOC 8252، سطح مهارت B)
 • نقاشان/ دکوراسیون کارها (NOC 7294، سطح مهارت B)
 • مدیران ساخت و ساز (NOC 0711، سطح مهارت O)
 • متخصصان برودتی/ تهویه مطبوع (NOC 7313، سطح مهارت B)
 • بازرسان واحدها/ ماشین ها/ ابزارها (NOC 7231، سطح مهارت B)
 • تکنسین ها/ متخصصان بیولوژیکی (NOC 2221، سطح مهارت B)
 • تحلیلگران سیستم های اطلاعاتی/ مشاوران (NOC 2171، سطح مهارت B)
 • کارگران ورق های فلزی (NOC 7233، سطح مهارت B)
 • تکنسین ها/ متخصصان برق و یا الکترونیک (NOC 2241، سطح مهارت B)
 • مهندسین عمران (NOC 2131، سطح مهارت A)
 • شیشه برها (NOC 7292، سطح مهارت B)
 • تکنسین های خدمات الکترونیکی کسب و کار ها و یا لوازم خانگی (NOC 2242، سطح مهارت B)
 • تولید کنندگان ابزار آلات (NOC 7232، سطح مهارت B)
 • ریاضی دانان/ آمارشناسان/ مشاوران (NOC 2161، سطح مهارت A)
 • عایق کارها (NOC 7293، سطح مهارت B)
 • تکنسین ها/ متخصصان برات کشی (NOC 2253، سطح مهارت B)
 • کاشی کارها (NOC 7283، سطح مهارت B)
 • ایجادکنندگان برنامه های کامپیوتری / رسانه ای تعاملی (NOC 2174، سطح مهارت A)
 • مکانیک های ابزارآلات سنگین (NOC 7312، سطح مهارت B)
 • تولیدکنندگان ماشین آلات ساخت و ساز/ مکانیک های صنعتی، به استثنای نساجی (NOC 7311، سطح مهارت B)
 • تعمیر کنندگان بدنه وسایل موتوری (NOC 7322، سطح مهارت B)
 • تولیدکنندگان صفحات/ فلز سازه ای (NOC 7235، سطح مهارت B)
 • تکنسین های خدمات خودرو/ مکانیک های کامیون و اتوبوس/ مکانیک ها (NOC 7321، سطح مهارت B)
 • متخصصان/ تکنسین های نقشه برداری زمین (NOC 2254، سطح مهارت B)
 • حسابرسان مالی/ حسابداران (NOC 1111، سطح مهارت A)
 • مهندسین/ تکنسین های مکانیک (NOC 2232، سطح مهارت A)
 • مهندسین برق/ الکترونیک (NOC 2133، سطح مهارت B)
 • تکنسین های آزمایش سیستم (NOC 2283، سطح مهارت B)
 • سرپرستان نفت/ گاز/ پردازش موارد شیمیایی/ تسهیلات (NOC 9212، سطح مهارت B)
 • نصب کنندگان پوشش کف (NOC 7295، سطح مهارت B)
 • سرپرستان حمل و نقل موتوری (NOC 7305، سطح مهارت B)
 • مهندسان مکانیک (NOC 2132، سطح مهارت A)
 • پیمانکاران و ناظران، معاملات تجاری (NOC 7215، سطح مهارت B)
 • نصابان و راه اندازان سیستم های راه دور/ کارمندان تعمیرات (NOC 7246، سطح مهارت B)
 • متخصصان فروش/ تجارت عمده (NOC 6221، سطح مهارت A)
 • جوشکارها/ اپراتورهای ماشین های مرتبط (NOC 7237، سطح مهارت B)
 • پیمانکاران/ سرپرستان و دیگر متخصصان، نسب کنندگان، تعمیر کنندگان و خدمات دهنده های ساخت و ساز (NOC 7219، سطح مهارت B)
 • طراحان/ مهندسان نرم افزار (NOC 2173، سطح مهارت A)
 • تنظم کنندگان ماشین آلات (NOC 7316، سطح مهارت B)
 • ابزرسان کشاورزی و محصولات ماهی (NOC 2222، سطح مهارت B)
 • پیمانکاران/ ناظران/ ماشین آلان سنگین (NOC 7217، سطح مهارت B)
 • سرپرستان مواد غذایی، نوشیدنی ها/ پردازش تنباکو (NOC 9213، سطح مهارت B)
 • پیمان کاران/ ناظران/ اپراتورهای تجهیزات سنگین (NOC 7302، سطح مهارت B)
دسته بندی :کانادا

نظرات