تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

مزایای برنامه نامزدی ایالتی انتاریو ۲۰۱۷

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
مزایای برنامه نامزدی ایالتی انتاریو ۲۰۱۷

برنامه نامزدی ایالتی انتاریو ۲۰۱۷ مزایای متعددی دارد. احتمالاً تا به اینجا بسیاری از آن ها را از اطلاعات بالا به دست آورده اید. به عبارت ساده، برنامه نامزدی ایالتی انتاریو همانند برنامه های نامزدی ایالتی دیگر ایالت های کانادا از مهاجرت افراد مناسب اطمینان حاصل می کند. اگرچه حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد ساکنین انتاریو بدون این برنامه به آن مهاجرت کرده اند، اما این برنامه اطمینان حاصل می کند که روند مهاجرت نیروی کار متخصصی که به شدت برای صنایعی خاص و بخش استخدام ضروری می باشند تسریع شود.
در واقع، این مزیت اول برنامه می باشد. مقدار زیادی در زمان فرایند درخواست مهاجرت صرفه جویی می شود. برنامه نامزدی ایالتی انتاریو (OPNP) ظرف مدت ۶۰ روز تصمیم گیری می نماید. مرحله بعدی فرایند معمولاً بین ۷ تا ۸ ماه زمان می برد. البته، همچنان ممکن است طولانی به نظر برسد، اما بسیار از  زمان ۱۷ تا ۳۲ ماهه کوتاه تر می باشد. در بسیاری از موارد، متقاضیان آماده قادر خواهند بود که مجوزکاری را در کمتر از ۶ ماه دریافت نمانید.
مزیت عمده دیگر برای متقاضیان این است که آن ها در زمان درخواست برای برنامه نامزدی ایالتی نیازمند گذراندن آزمون زبان فدرال نمی باشند. در عوض، آن ها امکان اثبات این مهارت به شیوه دیگری را خواهند داشت.
در نهایت برنامه نامزدی ایالتی انتاریو به نامزدها این امکان را می دهد تا در زمان فرایند ایالت را ترک نمایند. زمانی که نیت جدی متقاضیان برای زندگی و کار در انتاریو پس از دریافت امکان اقامت دائم آن ها اثبات گردد، خواهند توانست که به صورت آزادانه در سراسر کانادا سفر کنند.
چگونگی مهاجرت به تورنتو
افراد و خانواده هایی که تمایل دارند به تورنتو مهاجرت نمایند باید ثبت یک ابراز تمایل و یا EOI را برای برنامه نامزدی ایالتی انتاریو مد نظر قرار دهند. جهت آغاز فرایند، شما می توانید یک فرم خود ارزیابی اکسپرس اینتری برنامه نامزدی مهاجر انتاریو را تکمیل کرده که شامل موارد کلیدی اکسپرس اینتری می باشد. از متقاضیانی که مناسب می باشند دعوت می گردد تا درخواست خود برای برنامه نامزدی ایالتی انتاریو ۲۰۱۷ را ارسال نمایند.  عوامل انتخاب متعددی برای صلاحیت داشتن و امتیازات متناظر با آن ها در فرم ارائه شده که سبب می شود خود ارزیابی برای فرد بسیار آسان شده و بتواند بدون نیاز به یک وکیل آن را تکمیل نماید. درخواست برنامه نامزدی ایالتی انتاریو  و درخواست برای اقامت دائم کانادا بسیار پیچیده تر خواهند بود، با این حال، بسیاری از مردم از خدمات یک وکیل مهاجرت کانادای واجدالشرایط برای تکمیل این درخواست های پیچیده تر استفاده می کنند.
دسته بندی :کانادا

نظرات