تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

مدارک ویزای استرالیا

مدارک شناسایی

مدارک شناسایی لازم برای اخذ ویزای استرالیا:

 • کپی از تمام صفحات پاسپورت متقاضیان
 • یک قطعه عکس ۵/۴* ۵/۳ (در نظر داشته باشید که عکس باید کمتر از ۶ ماه گذشته و با پشت زمینه سفید باشد)
 • مدارک شناسایی با ترجمه رسمی از متقاضی و همراهان (در صورت تغییر نام، متقاضی باید سند رسمی مدارک تغییر نام خود را پیوست نماید.)
 • در صورتی که متقاضی به خدمت سربازی اعزام شده باشد می بایست مدارک رسمی خدمات خود وکارت پایان خدمت را پیوست نماید.

مدارک مالی و شغلی

مدارک مالی لازم برای اخذ ویزای استرالیا:

 • مدارک بانکی مبنی بر داشتن مبالغ کافی برای هزینه های سفر شامل پرینت بانک، نامه اشتغال به کار، فیش حقوقی و مدارک مالیاتی.
 • ارائه دعوتنامه در صورت بازدید از اقوام یا دوستان. در صورتی که فردی در استرالیا هزینه سفر شما را پرداخت می کند می بایست مدارک بانکی مبنی بر در اختیار داشتن مبالغ کافی برای ساپورت متقاضی را ارسال نماید.
 • ارائه رزرو هتل و بلیط
 • نامه اشتغال به کار، نامه مرخصی از محل کار
 • نامه اشتغال به تحصیل
 • مدارک مرتبط با اعضای درجه یک خانواده در ایران
 • اسناد ملکی

کودکان زیر ۱۸ سال

مدارک مورد نیاز برای کودکان زیر ۱۸ سال:

 • در صورت عدم همراهی والدین، رضیتنامه رسمی مبتنی بر سفر کودک
 • فرم رضایتنامه قانونی امضا شده توسط والدین
 • امضای فرم ۱۲۲۹ توسط والدین
 • فرم امضا شده ۱۲۵۷

لطفا توجه داشته باشید که تمامی مدارک باید به صورت اسکن شده با ترجمه رسمی و مهر دادگستری و امور خارجه تحویل داده شود.