تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

مدارک مورد نیاز ویزای توریسیتی اتریش برای ایرانیان

۳۰ فروردین ۱۳۹۶

در سفر به اتریش برای شهروندان ایرانی، اخذ ویزای توریستی اتریش لازم است.
در حال حاضر، لازم است همه متقاضیان ویزای اتریش، شخصا به سفارت خانه یا کنسولگری اتریش مراجعه کنند.
نکته مهم: متاسفانه در حال حاضر، وب سایت های اینترنتی قادر به ارائه خدمات کامل به متقضیان ویزای اتریش نمی باشند. همه متقاضیان باید شخصا به نزدیک ترین سفارت خانه یا کنسولگری اتریش مراجعه و درخواست ویزای اتریش دهند.
اطلاعات زیر فقط جهت مراجعه و بررسی است. لطفا پرسش های خود را مستقیم با سفارت اتریش در میان بگذارید.
الف) اصل پاسپورت ایرانی با دست کم ۶ ماه اعتبار
ب) دو عکس پاسپورتی
پ) مدارک اقامتی، اصل آن ها و کپی گرین کارت یا ویزای اقامت آمریکا
ت) برنامه سفر. رونوشت بلیط های رفت و برگشت یا جطئیات سفر و مدت آن (نام متقاضی باید در برنامه سفر قید شده باشد).
ث) بیمه درمانی. مدرک بیمه درمانی و پوشش سفر بین المللی. متقاضی باید بتواند بیمه سفر معتبر خریداری یا تهیه کند.
ج) اظهارنامه بانکی. اصل و کپی صورتحساب بانکی سه ماه گذشته.
چ) توصیه نامه. توصیه نامه کارفرما.
ح) رزرو هتل. کپی رزرو هتل (نام متقاضی باید در رزرو هتل قید شده باشد).
خ) ویزای معتبر. اگر متقاضی قصد دارد بعد از سفر به منطقه شینگن از کشورهای دیگری هم دیدن کند، باید ویزای معتبر صادر شده توسط آخرین کشور مقصد را ارائه کند.
دسته بندی :اتریش