تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

متقاضیان مشاغل در برنامه نامزدی ایالتی نیوبرانزویک

۲ خرداد ۱۳۹۶
متقاضیان مشاغل در برنامه نامزدی ایالتی نیوبرانزویک

گروه متقاضیان مشاغل برنامه نامزدی ایالتی نیوبرانزویک برای اتباع خارجی است که تمایل به مهاجرت به این ایالت را داشته و می توانند از طریق ایده های کاری، سوابق مدیریتی، و تمایل به سرمایه گذاری در منطقه به ایالت کمک نمایند. متقاضیان تحت این جریان برنامه نامزدی ایالتی نیوبرانزویک ممکن است مشاغل موجود را نیوبرانزویک خریداری کرده، به عنوان کارآفرین وارد نیوبرانزویک شوند و یا یک شغل جدید را راه اندازی نمایند.
جهت صلاحیت یافتن تحت جریان برنامه نامزدی ایالتی نیوبرانزویک متقاضی باید:
 • تمایل به زندگی در نیوبرانزویک داشته باشد.
 • تمایل به راه اندازی شغلی در نیوبرانزویک داشته باشد.
 • حداقل دبیرستان را به اتمام رسانیده باشد.
 • بین ۲۲ تا ۵۵ سال سن داشته باشد.
 • یک سپرده به ارزش ۷۵۰۰۰ دلار را ایجاد کرده که به صورت مشروط قابل استرداد باشد.
 • دارای ارزش خالص شخصی بیش از ۳۰۰۰۰۰ دلار کانادا باشد.
 • جهت بررسی محیط حداقل برای ۵ روز کاری از نیوبرانزویک بازدید نماید.
 • جهت مدیریت فعال مشاغل در ایالت توانایی کافی در انگلیسی و یا فرانسه داشته باشد.
 • در شبکه انتخاب حداقل ۵۰ امتیاز را به دست آورد.
 • در طی ۵ سال گذشته حداقل به مدت ۳ سال، سابقه مدیریت مرتبط داشته باشد.
 • یک برنامه کاری را ارائه نماید که نشان دهند چگونه شرکت به نیوبرانزویک سود رسانی خواهد کرد.
دسته بندی :کانادا

نظرات