تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

لیست موسسات آموزشی تعیین شده در کانادا

۲۷ فروردین ۱۳۹۶
لیست موسسات آموزشی تعیین شده در کانادا

در بیشتر موارد دانشجویان آینده نگر بین المللی که می خواهند در موسسه دانشگاهی در کانادا مشغول به تحصیل شوند باید در هنگام ارائه درخواست ویزای تحصیل کانادا نامه پذیرشی از موسسه آموزشی تعیین شده تهیه کنند.
متقاضیان باید شماره موسسه آموزشی تعیین شده (DLI#) را برای دانشگاه مورد نظر خود تهیه کنند. شماره DLI  شماره ای است که با حرف “O” در فرم درخواست ویزای تحصیلی آغاز می شود.
در موارد خاص دانشجویان ممکن است از تهیه نامه ای از DLI  یا تهیه شماره DLI در درخواست خود معاف شوند. این پرونده ها شامل موارد زیر می باشد اما محدود به این موارد نیست:
 • دانشجویان موسسه ابتدایی یا متوسطه. این موسسات به طور خود به خود جزء موسسات تعیین شده هستند و شماره DLI ارائه نمی دهند.
 • عضو خانواده یک تبعه خارجی که قبل از ورود تبعه خارجی به کانادا درخواست او برای ویزای کار یا تحصیل در کانادا به صورت نوشتاری تایید شده است. در این مورد عضو خانواده می تواند ویزای تحصیلی آزاد در کانادا دریافت کند.
 • بعضی از موسسات در کبک از طرف اداره استانی تعیین شده هستند اما دارای شماره DLI منحصر به فردی نمی باشند.
گاهی اوقات ممکن است موسسات وضعیت تعیین شده خود را از دست بدهند. بسته به اینکه چه زمانی این وضعیت از بین رفته ممکن است وضعیت دانشجویان بین المللی در کانادا تحت تاثیر قرار بگیرد.
 • اگر فردی همراه با ارائه درخواست ویزای تحصیل کانادا نامه پذیرشی از موسسه ای که DLI نیست ارائه دهد درخواست ویزای تحصیل کانادا پذیرفته نخواهد شد.
 • اگر فردی همراه با ارائه درخواست ویزای تحصیل کانادا نامه پذیرشی از DLI ارائه دهد اما قبل از صدور ویزای تحصیل کانادا این موسسه وضعیت تعیین شده خود را از دست دهد، دانشجو سه راه پیش رو دارد. او می تواند:
 • از درخواست خود صرفنظر کند؛
 • نامه پذیرشی از یک DLI متفاوت ارائه دهد؛
 • هیچ کاری انجام ندهد که در این صورت درخواست طبق اطلاعات تهیه شده بررسی می شود. بنابراین این درخواست پذیرفته نخواهد شد
 • اگر فردی برای DLI ویزای تحصیل کانادا دریافت کند و موسسه وضعیت تعیین شده خود را پس از صدور ویزای تحصیل کانادا از دست دهد، دانشجو دو راه پیش رو دارد. او می تواند:
 • به DLI دیگری مراجعه کند؛
 • تا زمان انقضای ویزای تحصیل کانادا در موسسه ای غیر تعیین شده به تحصیل در کانادا ادامه دهد. در این صورت ویزای تحصیل کانادا برای موسسه تعیین نشده نمی تواند تجدید شود.
دسته بندی :کانادا

نظرات