تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

لغو و جایگزینی ویزای ۴۵۷ استرالیا

۸ خرداد ۱۳۹۶
لغو و جایگزینی ویزای ۴۵۷ استرالیا

اصلاحات برنامه مهاجرت نیروی کار متخصص حمایت شده از سوی کارفرمای موقت استرالیایی – لغو و جایگزینی ۴۵۷
چه تغییراتی در این ویزا صورت گرفته است؟
تغییرات از ماه آپریل ۲۰۱۷
از ۱۹ آپریل ۲۰۱۷، برای ویزای ۴۵۷ حاضر:
 • لیست مشاغل: مشاغل تحت ویزای ۴۵۷ به صورت قابل توجهی از ۶۵۱ به ۴۳۵ مورد کاهش داده خواهند شد، به این صورت که ۲۱۶ شغل حذف شده و دسترسی به ۵۹ مورد دیگر محدود خواهد شد.
 • از ۴۳۵ شغل، دسترسی به ۲۴ مورد به منطقه استرالیا محدود شده است (به عنوان مثال مشاغل مرتبط با کشاورزی و مزرعه داری).
 • فهرست مشاغل حمایت شده تلفیقی (CSOL) نیز به فهرست مشاغل کوتاه مدت جدید (STSOL) تغییر نام داده و بر اساس نظر وزارت کار هر ۶ ماه به روز رسانی خواهد شد.
 • دیگر فهرست های مورد استفاه برای مهاجرت نیروی متخصص، فهرست مشاغل نیروی متخصص (SOL) فهرست مشاغل استراتژیک طولنی مدت و متوسط (MLTSSL) باقی خواهند ماند. این فهرست شامل مشاغلی است که برای اقتصاد استرالیا ارزشمند ارزیابی شده و مطابق با استراتژی های نیروی کار و آموزش بلند مدت دولت استرالیا می باشند.
 • برگه ای جداگانه در رابطه با تغییرات فهرست مشاغل صادر خواهد شد.
 • مدت اعتبار: حداکثر مدت اعتبار ویزاهای ۴۵۷ صادر شده از این تاریخ برای مشاغلی که در STOSL قرار دارند ۲ سال خواهد بود. مشاغل MLTSSL برای حداکثر مدت اعتبار ۴ ساله صادر خواهند شد.
تغییرات از جولای ۲۰۱۷
از ۱ جولای سال ۲۰۱۷، برای ویزاهای ۴۵۷ موجود:
 • لیست مشاغل: STSOL بر اساس توصیه های وزارت کار مورد بررسی بیشتر قرار خواهد گرفت. در MLTSSL بر اساس نتایج وزارت آموزش و پرورش ۲۰۱۷ تجدید نظر خواهد شد – ۱۸ بررسی SOL.
 • شرایط مورد نیاز برای مهارت زبانی: معافیت سالانه مهارت زبان انگلیسی، که متقاضیانی را که درآمد سالانه آن ها بیشتر از ۹۶۴۰۰ دلار است را از دارا بودن مهارت زبانی معاف می کند، حذف خواهد شد.
 • معیارهای آموزشی: سیاست های مربوط به شرایط مورد نیاز برای معیارهای آموزشی در زمینه قوانین مشخص تر خواهند شد.
 • هویتی: ارائه گواهی عدم سوء پیشینه اجباری خواهد بود
تغییرات ماه دسامبر ۲۰۱۷
پیش از ۳۱ دسامبر ۲۰۱۷، برای ویزاهای ۴۵۷ موجود:
اداره مهاجرت و حفاظت مرزی (وزارت) شروع به جمع آوری شماره های فایل های مالیاتی از دارندگان ویزای ۴۵۷ (و دیگر مهاجران حمایت شده دیگر) خواهد نمود و این اطلاعات با سوابق ماموران مالیات استرالیا مطابقت داده خواهد شد تا اطمینان حاصل شود که دارندگان ویزا مبلغی را کمتر از درآمد سالانه نامزدی خود دریفات نمی نمایند.
این اداره شروع به انتشار جزئیات مرتبط با حامیان که به تعهدات خود در زمینه قوانین مهاجرت ۱۹۹۴ عمل ننموده اند خواهد نمود.
تغییرات از ماه مارس ۲۰۱۸
از ماه مارس سال ۲۰۱۸، ویزای ۴۵۷ لغو شده و TSS ویزا جایگزین آن خواهد شد. ویزای TSS متشکل از جریان دوره کوتاه مدت ۲ ساله و جریان میان مدت ۴ ساله خواهد بود. جریان کوتاه مدت برای مشاغل استرالیایی طراحی شده است تا تخصص مورد نیاز در زمینه نیروی کار خارجی را که نمی توان از سوی نیروی استرالیایی تامین شود را به صورت موقتی تامین نماید.
جریان میان مدت به کارفرمایان این امکان را می دهد تا از نیروهای کار متخصص خارجی برای تخصص هایی که به اندازه کافی نیروی ماهر استرالیایی وجود ندارند استفاده کنند.
جریان کوتاه مدت شامل معیارهای زیر می باشد:
 • تجدید: ظرفیت تجدید ویزا تنها یکبار می باشد.
 • مشاغل:
 • برای مشاغل غیر منطقه ای استرالیا، STSOL اعمال می شود.
 • برای مشاغل منطقه ای استرالیا، STSOL اعمال می شود، با مشاغل اضافی برای حمایت از کارفرمایان منطقه.
 • شرایط مورد نیاز برای زبان انگلیسی: امیتاز ۵ در یک سیستم آزمون زبان انگلیسی بین المللی (IELTS و یا آزمون معادل) ، با حداقل امتیاز ۴٫۵ در هر یک از اجزای آزمون، مورد نیاز خواهد بود.
 • ورود واقعی: شرایط مورد نیاز ورود موقتی واقعی.
 • یک برگه واقعیت: اصلاحاتی برای برنامه مهاجرت نیروی کار متخصص حمایت شده از سوی کارفرمای موقت استرالیایی – لغو و جایگزینی ویزای ۴۵۷
جریان میان مدت شامل معیارهای زیر می باشد:
 • تجدید: ظرفیت تجدید ویزا و مسیر اقامت دائمی پس از ۳ سال.
 • فهرست مشاغل:
 • برای مشاغل غیر منطقه ای استرالیا، MLTSSL اعمال می شود.
 • برای مشاغل منطقه ای استرالیا، MLTSSL اعمال می شود، با مشاغل اضافی برای حمایت از کارفرمایان منطقه.
 • شرایط مورد نیاز برای زبان انگلیسی: حداقل امیتاز ۵ در IELTS (و یا آزمون معادل) ، و هر یک از اجزای آزمون مورد نیاز خواهد بود.
شرایط صلاحیت یافتن برای هر دو جریان شامل این موارد می باشد:
 • سابقه کاری: حداقل دو سال سابقه در زمینه کاری مرتبط.
 • آزمون بازار کار (LMT): LMT اجباری خواهد بود، مگر آن که تعهد بین المللی اعمال شود.
 • حداقل میزان دستمزد بازار: کارفرمایان باید دستمزدی برابر با دستمزد سالانه بازار استرالیا را پرداخته کرده و این مقدار برابر با آستانه درآمد نیروی متخصص مهاجر موقتی باشد.
 • هویتی: ارائه گواهی عدم سوء پیشینه اجباری خواهد بود
 • نیروی کار: آزمون نیروی کار بدون وجود تبعیض جهت اطمینان از این موضوع که کارفرمایان در مورد نیروی کار استرالیایی تبعیض قائل نمی شوند.
 • شرایط مورد نیاز برای آموزش: کارفرمایان باید آموزش دیده تا به آموزش نیروهای استرالیایی کمک کنند.
 • جزئیات سیاست های این شرایط مورد نیاز طی اجرا نهایی خواهد شد. جزئیات بیشتر در مورد این شرایط جهت اطلاع ذینفعان اعلام خواهد شد.
به چه دلیل این تغییرات اعمال شده اند؟
این اقدامات منجر به تمرکز بیشتر بر روی کارفرمایانی که از برنامه های نیروی کار متخصص مهاجر حمایت می کنند به منظور اطمینان از تامین بهتر نیازهای استرالیا، افزایش کیفیت و کمک اقتصادی به نیروی کار متخصص خواهد شد و نگرانی های عمومی در رابطه با جایگزینی نیروی کار استرالیایی را مد نظر قرار می دهد.
چه کسانی تحت تاثیر قرار می گیرند؟
افرادی که در حال حاضر ویزای ۴۵۷ داشته، متقاضیان بالقوه، صنایع و مشاغلی که از مهاجران متخصص حمایت می کنند. ویزاهای ۴۵۷ موجود همچنان تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.
متقاضیان ویزای ۴۵۷ که درخواست خود را در تاریخ ۱۸ آپریل ۲۰۱۷ و یا پیش از آن ارسال کرده اند، و تقاضاهایی که هنوز مورد بررسی قرار نگرفته اند، با مشاغلی که از STSOL حذف شده اند، ممکن است برای استرداد هزینه تقاضای ویزای خود واجدالشرایط شوند. مشاغل نامزد کننده این متقاضیان نیز ممکن است برای استرداد هزینه های مرتبط واجدالشرایط در نظر گرفته شوند.
دسته بندی :استرالیا

نظرات