تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

فهرست هزینه های ویزای کانادا (۵)

۱۵ بهمن ۱۳۹۴
فهرست هزینه های ویزای کانادا (۵)

بیشتر درخواست هایی که به سفارت ارائه می کنید به پرداخت هزینه نیاز دارند. اطلاعات بروز هزینه ها را می توانید در سایت ایران آنکارا بیابید.

هزینه انواع خدمات و سرویس های سفارت کانادا

هزینه تمدید وضعیت اقامت موقت

درخواستبه دلار کانادا
هزینه بررسی پرونده۲۰۰

کارت اقامت دائم(Pr Card) -هزینه ها

ساکنان دائم خارج از کانادا که کارت اقامت دائم یا سابقه مهاجرتی ورودی ندارند می توانند درخواست Travel Document دهند تا بتوانند به کانادا بازگردند.

درخواستبه دلار کانادا
هزینه بررسی پرونده۵۰
تمدید یا تعویض کارت مفقود شده، خراب شده یا به سرقت رفته۵۰

تایید صحت وضعیت یا تعویض مدارک مهاجرتی-هزینه ها

درخواستبه دلار کانادا
هزینه بررسی پرونده۳۰

درخواست Travel Document-هزینه ها

درخواستبه دلار کانادا
هزینه بررسی پرونده۵۰

تعیین تجدید اسکان-هزینه ها

درخواستبه دلار کانادا
هزینه بررسی پرونده، اگر بابت سابقه محکومیت، غیرمجاز تشخیص داده شده باشد۲۰۰
هزینه بررسی پرونده، اگر بابت سابقه محکومیت سنگین، غیرمجاز تشخیص داده شده باشد۲۰۰+۸۰۰

مجوز بازگشت به کانادا-هزینه ها

درخواستبه دلار کانادا
هزینه بررسی پرونده۴۰۰

بازپرداخت هزینه های حذف-هزینه ها

درخواستبه دلار کانادا
به ایالات متحده و سنت پییر و میکلون۷۵۰
به هر کشور دیگری۱۵۰۰

شرکت در همایش های بین المللی کانادا-هزینه ها

درخواستبه دلار کانادا
هزینه شرکت در همایش های بین المللی کانادا۱۵۰

موافقت کارفرما-هزینه ها

درخواستبه دلار کانادا
موافقت کارفرما۲۳۰
هزینه گروهی موافقت کارفرما۶۹۰

توجه کنید:

ویزای کار open work permit: در بیشتر موارد، باید هزینه ویزای open work permit را در زمان پرداخت هزینه ویزای کار پرداخت کنید.

هزینه گروهی ویزای کار: یک گروه هنرمند ۳ نفر یا بیشتر که توان اجرا دارند و کارکنانشان باید هم زمان و در یک مکان درخواست دهند تا مشمول هزینه گروهی قرار گیرند. اما هنرمندان اجرا کننده و کارکنانشان که ویزا نیاز دارند (ویزا اقامت موقت) باز هم لازم است برای هر فرد، هزینه متناسب را بپردازند. هزینه گروهی ویزا فقط به خانواده ها تعلق می گیرد.

شهروندان کشورها و قلمروهای خاصی (از جمله ایران) باید هنگام درخواست ویزا توریستی، ویزای تحصیلی یا ویزای کار، هزینه انگشت نگاری (انگشت نگاری و عکس) را بپردازند.

دسته بندی :کانادا

نظرات