تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

فهرست هزینه های ویزای کانادا (۲)

۱۵ بهمن ۱۳۹۴
فهرست هزینه های ویزای کانادا (۲)

بیشتر درخواست هایی که به سفارت ارائه می کنید به پرداخت هزینه نیاز دارند. اطلاعات بروز هزینه ها را می توانید در سایت ایران آنکارا بیابید.

ویزای توریستی (ویزا اقامت موقت)- هزینه ها

درخواستبه دلار کانادا
چندبار ورود۱۰۰
یک بار ورود۱۰۰
ویزا بازدیدکننده-هزینه گروهی برای خانواده۵۰۰
ویزا ترانزیت (کمتر از ۴۸ ساعت اقامت در کانادا)۰
تمدید اجازه اقامت در کانادا به عنوان بازدید کننده (مقیم موقت)۱۰۰

دقت کنید: برای این که واجد شرایط پرداخت بالاترین هزینه پانصد دلاری کانادا شوید، همه اعضای خانواده باید در یک زمان و یک مکان درخواست دهند.

ویزای کار- هزینه ها

درخواستبه دلار کانادا
ویزای کار۱۵۵
ویزای کار- هزینه گروهی برای گروه هنرمندان سه نفره یا بیشتر و کارکنان آن ها (نکته زیر را ببینید)۴۶۵
دارنده مجوز کار open work permit۱۰۰

توجه کنید:

ویزای کار open work permit: در بیشتر موارد، باید هزینه دارنده مجوز کار open work permit را در زمان پرداخت هزینه ویزای کار پرداخت کنید.

هزینه ویزای کار: یک گروه ۳ هنرمند یا بیشتر که توان اجرا دارند و کارکنانشان باید هم زمان و در یک مکان درخواست دهند تا مشمول هزینه گروهی شوند. اما هنرمندان اجرا کننده و کارکنانشان که ویزا نیاز دارند (ویزا اقامت موقت) باز هم لازم است برای هر فرد، هزینه مربوطه را بپردازند. هزینه گروهی ویزا فقط به خانواده ها تعلق می گیرد.

شهروندان کشورها و قلمروهای خاصی (از جمله ایران) باید هنگام درخواست ویزای توریستی، تحصیلی یا کاری، هزینه انگشت نگاری و عکس را بپردازند.

دسته بندی :کانادا

نظرات