تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

شهرهای کم جمعیت کشور کانادا

۱۱ دی ۱۳۹۴
شهرهای کم جمعیت کشور کانادا

شهرهای کم جمعیت، شهرهای مانند سیدنی، کرنر بروک، شارلوت تاون، مونک تون، توریس ریوییرس، براندون، موزجاو، رددییر اند کلونا را در بر می گیرد. امکانات عمومی و خصوصی این شهرهای کانادا معمولا با شهرهای بزرگ یکی هستند اما هزینه های زندگی پایین تری دارند.

با مراجعه به وب سایت هر منطقه و ایالت، درباره شهرهای کانادا بیشتر بیاموزید. بسیاری از این وب سایت ها اطلاعاتی درباره ادارات و نهادهای دولتی، نهادهای آموزشی و لینک هایی به شهرهای بزرگ دارند. بیشتر وب سایت ها اطلاعات فهرستی از اطلاعات گردشگری نیز دارند.

زندگی روستایی در کشور کانادا

مناطق روستایی کانادا دارای فضایی باز و هوایی تازه هستند. این که امکانات عمومی و خصوصی در این نواحی در دسترس شما باشند یا نه، به فاصله شما تا نزدیک ترین شهر بزرگ بستگی دارد.

قبل از مهاجرت به کانادا به زندگی در جوامع فرانسوی زبان بیندیشید

با این که بیشتر فرانسوی زبان ها در ایالت کبک زندگی می کنند، بسیاری نیز در ایالت ها یا نواحی دیگر در سرتاسر کانادا هستند. در باره جوامع فرانسوی زبان خارج از کبک بیشتر بیاموزید.

آیا به فرانسوی سخن می گویید؟

به سکونت در یکی از جوامع متعدد فرانسوی زبان خارج از کبک فکر کنید. شما می توانید یکی از این جوامع در سرتاسر کانادا را برای بازدید، ادامه تحصیل، کار یا سکونت انتخاب کنید.

جوامع فرانسوی زبان خارج از کبک

با این که بیشتر فرانسوی زبان ها در ایالت کبک زندگی می کنند، بسیاری نیز در ایالت ها یا نواحی دیگر در سرتاسر کانادا هستند.

همه ایالت ها و مناطق کانادا، جمعیت فرانسوی زبان نیز دارند. بزرگی جوامع فرانسوی زبان خارج از کبک در شهرهای مختلف، متفاوت است.

زبان اشتغال در این جوامع، معمولا انگلیسی است.

خدمات آموزشی و بهداشتی در اختیار ایالت ها و مناطق است. این که آیا این خدمات به زبان فرانسوی نیز ارائه شود یا خیر به خود منطقه بستگی دارد.

اجتماعات

نمای کلی اجتماعات فرانسوی زبان کانادا، مختصری از اطلاعات به روز درباره جوامع فرانسوی زبان در تمام نواحی کشور، اعم از ملی، ایالتی، و منطقه ای است.

دسته بندی :کانادا

نظرات