تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

شرایط اخذ شهروندی کانادا برای افراد بزرگسال

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
شرایط اخذ شهروندی کانادا برای افراد بزرگسال

اعطای شهروندی به درخواستهای دریافت شده در CPC-S در تاریخ ۱۱ ژوئن ۲۰۱۵ یا پس از آن
خلاصه شرایط
تمام متقاضیان بزرگسال برای اعطای شهروندی باید موارد زیر را داشته باشند:
 • درخواستی برای شهروندی کانادا تهیه کنند؛
 • ۱۸ سال یا بیشتر داشته باشند؛
 • مقیم دائم کانادا بوده و هیچ شرط انجام نشده ای در رابطه با این وضعیت نداشته باشند؛
 • شرایط اقامت را که شامل حضور فیزیکی و تشکیل پرونده مالیات بر درآمد است داشته باشند؛
 • در صورت اعطای شهروندی قصد انجام امور زیر را داشته باشند
 • به اقامت در کانادا ادامه دهند،
 • وارد مشاغل زیر در خارج از کانادا شده یا به آن ادامه دهند: نیروهای مسلح کانادا، دولت فدرال عمومی یا سرویس عمومی یک استان، در غیراین صورت به عنوان شخص مشغول به امور محلی، یا
 • همراه با همسر یا نامزد یا پدر یا مادر خود اقامت کنند که شهروند یا مقیم دائم کانادا می باشد و در خارج از کانادا در یکی از مشاغل زیر مشغول به کار است: نیروهای مسلح کانادا، دولت فدرال عمومی یا سرویس دولتی یک استان، در غیر اینصورت به عنوان شخصی مشغول به امور محلی؛
 • اگر در تاریخ ارائه درخواست زیر ۶۵ سال دارند، دارای دانش کافی یکی از زبانهای رسمی کانادا باشند؛
 • اگر در هنگام ارائه درخواست زیر ۶۵ سال سن دارند به یکی از زبانهای رسمی کانادا دانش کافی درباره کانادا و مسئولیتها و امتیازات شهروندی ارائه دهد؛
 • تحت بخش ۲۱ یا ۲۲ لایحه شهروندی قانون منع نشده باشند؛
 • تحت دستور حذف نبوده و مشمول اظهارنامه فرماندار شورا به مجب بخش ۲۰ نباشند.
توجه: در طول بررسی درخواست برای اعطای شهروندی هریک از این شرایط می تواند در هر موردی مورد ارزیابی قرار بگیرد (مصاحبه یا آزمون شفاهی).
شرایط و معیارهای زبان جهت اعطای شهروندی کانادا
متقاضیان بین ۱۸ تا ۶۴ سال (امتیاز افراد بزرگسال) باید به موجب بند ۵ (۱) (d) از لایحه شهروندی مهارت کافی برای ایجاد ارتباط به زبان فرانسه یا انگلیسی ارائه دهند، مگر اینکه به دلیل شرایط خاص ممانعت به عمل آید.
متقاضیانی که به دلیل برخی مسائل یا شرایط قادر به ارائه مدرک زبان نیستند
متقاضیانی که ناشنوا هستند و قادر به کسب مدرک مناسب مهارت زبان نمی باشند باید شنوایی شنجی صادر شده از طرف یک کارشناس شنوایی سنجی را همراه با نامه ای از طرف همان کارشناس تصدیق کننده ناشنوا بودن  متقاضی و اینکه دارای افت شدید شنوایی و عدم امکان شنوایی یا شنوایی بسیار کم می باشد ارائه دهند، همراه با توضیح این مطلب که آیا این موضوع بر توانایی شنیدن و صحبت کردن تاثیرگذار بوده و این تاثیر تا چه حد می باشد.
متقاضیانی که اختلال، معلویت یا بیماری با ماهیت ادراکی، روانی یا روانشناسی داشته که مانع ارائه مدرک مهارت در زبان همراه با درخواست ارائه شده است، باید مدارکی برای تایید این بیماری تهیه کنند. مرکز بررسی پرونده در سیدنی (CPC-S) باید اطمینان یابد حداقل یک مدرک تاییدکننده در درخواست موجود می باشد در غیر این صورت پرونده را به دلیل ناقص بودن به داوطلب بازمی گرداند.
روند CPC-S
اگر درخواست، تکمیل و شامل مدارک تکمیلی برای شرایط پزشکی باشد CPC-S پرونده را برای دفتر محلی میفرستد.
درخواستهایی که دارای مدرک مهارت زبان کافی نمی باشند ناقص درنظر گرفته شده و به متقاضی بازگردانده می شوند.
روند بررسی در دفاتر محلی
لازم به ذکر است محتویات پرونده یک متقاضی، مدارک محافظت شده B در نظر گرفته شده و در نتیجه باید بر همین اساس بررسی و انتقال یابد.
بسته به پیچیدگی هر پرونده، تصمیم گیرنده سطح ۱ یا ۲ در هنگام مصاحبه تعیین صحت نتایج، یک آزمون زبان از متقاضی می گیرد. درصورت وجود نگرانی هایی درباره مهارت زبان یا اگر داوطلب تقاضای ابطال شرط مهارت زبان را به دلیل شرایط پزشکی دارد، یا اگر تصمیم گیرنده با توجه به شرایط پزشکی مناسب می داند به متقاضی اطلاع دهد که امکان درخواست ابطال شرط زبان را دارد و متقاضی نیز تصمیم به این کار داشته باشد برنامه یک آزمایش شنیداری با کارمند اداره شهروندی تنظیم می شود. همچنین افراد تصمیم گیرنده باید بخش اداره آزمون معلومات برای موکلین با نیازهای خاص را در نظر بگیرند.
در صورت لزوم همچنان اداره محلی مسئول تهیه فرم درخواست نظر پزشکی [CIT 0015] می باشد. این فرم می تواند در مصاحبه بررسی صحت برنامه به متقاضی داده شود یا بسته به اطلاعات پرونده از قبل برای متقاضی پست شود.
در زمان مصاحبه اولیه کارمند اداره شهروندی اصل فتوکپی اسناد ارائه شده از طرف متقاضی همراه با درخواست را بررسی می کند که شامل اصل مدرک زبان مورد نظر نیز می باشد.
از آنجا که متقاضیان باید در هنگام ارائه درخواست مدارکی برای مهارت در زبان ارائه دهند مقامات رسمی اداره شهروندی باید به سهولت قادر به انجام مصاحبه اولیه ای با متقاضیان باشند زیرا آنها مدارکی نشاندهنده شرط زبان در زمان درخواست ارائه داده و باید قادر به ایجاد ارتباط در سطح ۴ شنیدن و صحبت کردن (CLB/NCLC) باشند. اگرچه درصورت وجود هرگونه نگرانی درباره توانایی متقاضی برای ایجاد ارتباط در سطح ۴ CLB/NCLC در طول مصاحبه موارد زیر باید انجام شود:
۱- کارمند مربوطه فرم آزمون زبان شهروندی (Citizenship Screening Tool Form) (CLST) (CIT 0505) را تکمیل کند.
۲- اگر متقاضی همه شش مورد تشخصی داده شده در ابزار CLST را نداشته یا اگر کارمند به دلیل مشکل ایجاد ارتباط قادر به بررسی هر شش مورد نباشد برنامه انجام یک آزمون شنیداری برای ارزیابی کلی زبان با کارمند اداره شهروندی سطح ۲ باید تنظیم شود. در موقعیت بعدی کارمند رسمی اداره مهاجرت و شهروندی کانادا (CIC) باید آخرین کادر CLST را بررسی کند، این کادر به کارمند اداره شهروندی سطح ۲ نشان می دهد که ابزار آزمون به دلیل مشکل ایجاد ارتباط با متقاضی تکمیل نشده است.
۳- مقام رسمی CIC ، CLST را امضا کرده و تاریخ می گذارد.
۴- بدون توجه به این موضوع که آیا متقاضی برای آزمون شنیداری ارزیابی کامل زبان فرستاده می شود یا خیر، آزمون زبان تکمیل شده یا تا حدی تکمیل شده باید در پرونده باقی بماند.
توجه: مترجمین زبان یا افراد همراه متقاضی در طول آزمون توانایی متقاضی برای صحبت کردن و گوش دادن به یکی از زبان های رسمی حضور نخواهند داشت.
کارمندان دفتر شهروندی اطلاع به متقاضیان با نیازهای خاص برای امکان درخواست ابطال شرط زبان را ضروری می دانند.
الزامات و معیارهای دانش
آزمون شهروندی کانادا برای بزرگسالان
متقاضیان بین ۱۸ و ۵۴ سال باید نشان دهند دانش کافی درباره کانادا و مسئولیتها و امتیازات شهروندی به موجب بند ۵ (۱) (e) لایحه شهروندی دارند، مگر اینکه به دلیل شرایط خاص ممانعت ایجاد شود.
آزمون شهروندی کانادا
تمام متقاضیان اعطای شهروندی بزرگسال (شامل متقاضیان بین ۱۸ و ۵۴ سال) در زمان ارائه درخواست بر اساس ارائه دانش کافی به یکی از زبانهای رسمی کانادا درباره کانادا، مسئولیتها و امتیازات شهروندی تحت بند ۵(۱) (e) لایحه شهروندی مورد ارزیابی قرار می گیرند. تمام متقاضیانی که نمره قبولی در آزمون دانش شهروندی کسب کنند دارای شرط لازم در نظر گرفته می شوند. در زمان ارائه درخواست متقاضیان با ۶۵ سال یا بیشتر نیازی به شرط  دانش کانادا ندارند بنابراین نباید برای امتحان کتبی یا شفاهی ارزیابی دانش برای آنها زمانبندی شود. گرچه متقاضیان با سن ۶۵ یا بالاتر باید به دفتر محلی CIC دعوت شوند تا هویت، اقامت و مدارک تکمیلی درخواست شهروندی آنها مورد تایید قرار بگیرد.
درصورت رد شدن متقاضیان در اولین آزمون دانش کتبی می توانند دوباره در آزمون شرکت کنند و در صورت رد شدن دوباره در آزمون، برای امتحان شفاهی دانش به یک کارمند اداره شهروندی ارجاع داده می شوند.
اگر داوطلبی در اولین آزمون کتبی رد شود کارمندان به آنها اطلاع می دهند که این فرصت را دارند تا امتحان دوباره را باطل کرده و مستقیما آزمون شفاهی دانش را با یک کارمند اداره شهروندی انجام دهند. اگر روش ابطال انتخاب شود کارمند مربوطه باید از متقاضی بخواهد فرم ابطال امتحان دوباره را تکمیل کند و یادداشتی در سیستم مدیریت پرونده جهانی (GCMS) قرار دهد.
اطلاعات مبتنی بر نشریه دیسکاور کانادا: حقوق و مسئولیتهای شهروندی
شرط دانش کانادا و مسئولیتها و امتیازات شهروندی از طریق یک آزمون کتبی و چندگزینه ای یا آزمون شفاهی دانش با کارمند دفتر شهروندی (اگر متقاضی نیازهای خاص داشته یا دوبار در آزمون کتبی رد شده باشد) ارزیابی می شود. بخش اجرای آزمون دانش برای موکلین با نیازهای ویژه را بررسی کنید.
تمام سوالات آزمون دانش بر اساس اطلاعات ارائه شده در دیسکاور کانادا می باشد. امتحانات کتبی و شفاهی این آزمون از ۲۰ سوال تشکیل شده و نمره قبولی ۷۵% می باشد (پاسخ صحیح به ۱۵ سوال از ۲۰ سوال). تمام سوالات امتحانی بوسیله واحد شهروندی و چندفرهنگی در ستاد ملی (NHQ) نوشته شده و تمام سوالات امتحان کتبی مورد تایید وزیر می باشد.
CPC-S همراه با نامه تصدیق برای متقاضیان یک کپی از راهنمای تحصیل دیسکاور کانادا یا پیوستی به نسخه آنلاین این راهنمای مطالعه می فرستد. همچنین متقاضیان می توانند هرگونه فرمت راهنما را که تمایل دارند از وبسایت سفارش دهند.
اقامت کانادا
لایحه شهروندی متقاضیان تحت بخش ۵(۱) را ملزم به داشتن موارد زیر می داند.
 • به مدت حداقل ۱۴۶۰ روز در طول ۶ سال بلافاصله قبل از تاریخ ارائه درخواست در کانادا حضور فیزیکی داشته باشند؛
 • به مدت حداقل ۱۸۳ روز در طول هریک از ۴ سال تقویمی به طور کامل یا جزئی در طول شش سال بلافاصله قبل از تاریخ ارائه درخواست در کانادا حضور فیزیکی داشته باشند؛
 • هر شرط موردنیاز تحت لایحه مالیات بر عایدات را برای ارائه اظهارنامه درآمد بر ۴ سال مالیات داشته باشند که در طول ۶ سال بلافاصله قبل از تاریخ ارائه درخواست به طور کامل یا جزئی انجام شده است.
قصد اقامت
 • لایحه شهروندی تمام متقاضیان تحت بند ۵ (۱) (C.1) را در صورت اعطای شهروندی ملزم به انجام امور زیر می داند
 • به اقامت در کانادا ادامه دهند،
 • وارد مشاغل زیر در خارج از کانادا شده یا به آن ادامه دهند: نیروهای مسلح کانادا، دولت فدرال عمومی یا سرویس عمومی یک استان، در غیراین صورت به عنوان شخص مشغول به امور محلی، یا
 • همراه با همسر یا نامزد یا پدر یا مادر خود اقامت کنند که شهروند یا مقیم دائم کانادا می باشد و در خارج از کانادا در یکی از مشاغل زیر مشغول به کار است: نیروهای مسلح کانادا، دولت فدرال عمومی یا سرویس دولتی یک استان، در غیر اینصورت به عنوان شخصی مشغول به امور محلی.
گواهی عدم سوء پیشینه
متقاضی نباید مشمول منع تحت مورد بخش ۲۱ و ۲۲ قانون باشد.
متقاضی باید تمام گواهی های عدم سوء پیشینه را داشته باشد: مهاجرت، جرم و جنایت (RCMP) و امنیت (CSIS).
CPC-S همه مراحل گواهی عدم سوء پیشینه را آغاز می کند. اعتبار گواهی عدم سوء پیشینه در زیر نشان داده شده است.
 • مهاجرت: یک سال
 • جرم و جنایت: ۱۸ ماه
 • امنیت: چهار سال
شرایط حفظ شده تا زمان ادای سوگند
در صورتی که شخص هرگز شرایط قانونی را نداشته یا ازاین به بعد ندارد، بخش ۲۲ (۶) قانون شهروندی او را از ادای سوگند شهروندی منع می کند. بنابراین متقاضیان باید برای اعطای شهروندی تا زمان ادای سوگند شرایط لازم را داشته باشند.
اگر مشخص شود در زمانی که ادای سوگند باید انجام شود تمام شرایط اعطای شهروندی احراز نشده، کارمندان اداره شهروندی ممکن است درخواست اعطای شهروندی را پس از تایید درخواست، رد کنند. در این موارد متقاضی اجازه ادای سوگند را ندارد.
دسته بندی :کانادا

نظرات