تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

رتبه بندی دانشگاه کانبرا (CANBERRA)–استرالیا

۱۲ آبان ۱۳۹۵
رتبه بندی دانشگاه کانبرا (CANBERRA)–استرالیا

رتبه بندی دانشگاه کانبرا عبارت است از رتبه ۵۵۱+ در سیستم رتبه بندی QS، رتبه ۵۰۱+ در سیستم رتبه بندی تایمز (THE)، رتبه  ۱۵۰-۱۰۱ در سیستم رتبه بندی تایمز زیر ۵۰ سال و رتبه ۹۱+ در  سیستم رتبه بندی QS زیر ۵۰ سال. رتبه دانشگاه کانبرا در میان دانشگاه های استرالیا در سیستم رتبه بندی جهانی ۲۸ است. رتبه بندی دانشگاه کانبرا در استرالیا عبارت است از رتبه ۲۹ در مقیاس ERA (2012) و دانشگاهی  ۳ ستاره در مقیاس EAN. رنک رضایت مندی پژوهشی دانشجو در دانشگاه کانبرا در رشته تجارت ۸۱٫۵ %، در رشته بهداشت ۸۲٫۵%، در رشته هنر ۷۸% و  در رشته علوم ۹۱٫۲% است.
رتبه بندی جهانی دانشگاه کانبرا (CANBERRA) – استرالیا
رتبه بندی جهانی دانشگاه کانبرا
رتبه در جهان
رتبه در استرالیا
سیستم رتبه بندی
 
۲۸
کلی
۵۵۱+
۲۵=
QS
۵۰۱+
۲۸=
تایمز (THE)
۱۵۰-۱۰۱
۱۷=
تایمز زیر ۵۰
۹۱+
۱۴=
QS زیر ۵۰
 
نگاهی کلی به رتبه بندی جهانی
دانشگاه کانبرا رتبه ۲۸ را در میان دانشگاه های استرالیا در سیستم رتبه بندی جهانی دارد.
رتبه بندی جهانی QS
رتبه دانشگاه کانبرا در سیستم رتبه بندی جهانی Quacquarelli Symonds (QS) 551+ است که برابر با رتبه ۲۵= در استرالیاست.
رتبه بندی جهانی تایمز (THE)
رتبه دانشگاه کانبرا در سیستم رتبه بندی جهانی تحصیلات عالی دانشگاهی تایمز ۵۰۱+ است که برابر با رتبه ۲۸= در استرالیاست.
دانشگاه های تایمز زیر ۵۰ سال
رتبه دانشگاه کانبرا در سیستم رتبه بندی بهترین تحصیلات عالی دانشگاه های زیر ۵۰ سال جهان ۱۵۰-۱۰۱ است که برابر با رتبه ۱۷= در استرالیاست.
دانشگاه های QS زیر ۵۰ سال
رتبه دانشگاه کانبرا در سیستم رتبه بندی جهانی Quacquarelli Symonds (QS)  دانشگاه های زیر ۵۰ سال، ۹۱+ است که برابر با رتبه =۱۴ در استرالیاست.
رتبه بندی در استرالیا
عالی در رتبه بندی پژوهشی استرالیا (ERA)
رتبه دانشگاه کانبرا در سیستم رتبه بندی بومی ERA (2012) 29= است.
رنبه بندی ۵ ستاره ای AEN
دانشگاه کانبرا در سیستم رتبه بندی ۵ ستاره ای AEN دانشگاهی  ۳ ستاره است.
رنک تحقیقات مثبت دانشجویی دانشگاه کانبرا
بررسی رتبه بندی تحقیقات مثبت دانشجویی دانشگاه کانبرا
رضایت
تجربه
مهارت
آموزش
رشته
۸۱٫۵
۸۳٫۸
۸۶٫۱
۸۶٫۸
تجارت
۸۲٫۵
۷۹
۸۹٫۵
۸۶٫۹
بهداشت
۷۸
۷۹٫۲
۸۸٫۱
۸۷
هنر
۹۱٫۲
۸۲٫۳
۸۴٫۷
۸۰
علوم
به این مقاله امتیاز دهید:
[تعداد: 0    میانگین: 0/5]
دسته بندی :سایر

نظرات