تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

مرکز تخصصی وقت سفارت و ویزا

رتبه بندی دانشگاه مرداک (MURDOCH) – استرالیا

۹ آبان ۱۳۹۵
رتبه بندی دانشگاه مرداک (MURDOCH) – استرالیا
رتبه بندی دانشگاه مرداک عبارت است از رتبه ۵۵۱+ در سیستم رتبه بندی QS، رتبه ۴۰۱+ در سیستم رتبه بندی تایمز (THE)، رتبه  ۸۲ در سیستم رتبه بندی تایمز زیر ۵۰ سال و رتبه ۹۱+ در  سیستم رتبه بندی QS زیر ۵۰ سال. رتبه دانشگاه مرداک در میان دانشگاه های استرالیا در سیستم رتبه بندی جهانی ۲۶ است. رتبه بندی دانشگاه مرداک در استرالیا عبارت است از رتبه ۲۳ در مقیاس ERA (2012) و دانشگاهی ½ ۳ ستاره در مقیاس EAN. رنک رضایت مندی پژوهشی دانشجو در دانشگاه مرداک در رشته تجارت ۸۵ %، در رشته بهداشت ۷۰٫۳%، در رشته هنر ۸۷٫۸% و  در رشته علوم ۷۶٫۳% است.
رتبه بندی جهانی دانشگاه مرداک (MURDOCH) – استرالیا

رتبه بندی جهانی دانشگاه مرداک
رتبه در جهان
رتبه در استرالیا
سیستم رتبه بندی
 
۲۶
کلی
۵۵۱+
۲۵=
QS
۴۰۱+
۲۳=
تایمز (THE)
۸۳۵
۲۳
CWUR
۸۲
۱۲
تایمز زیر ۵۰
۹۱+
۱۴=
QS زیر ۵۰

 نگاهی کلی به رتبه بندی جهانی دانشگاه مرداک (MURDOCH) – استرالیا
دانشگاه مرداک رتبه ۲۶ را در میان دانشگاه های استرالیا در سیستم رتبه بندی جهانی دارد.
رتبه بندی جهانی QS
رتبه دانشگاه مرداک در سیستم رتبه بندی جهانی Quacquarelli Symonds (QS) 551+ است که برابر با رتبه ۲۵= در استرالیاست.
رتبه بندی جهانی تایمز (THE)
رتبه دانشگاه مرداک در سیستم رتبه بندی جهانی تحصیلات عالی دانشگاهی تایمز ۴۰۱+ است که برابر با رتبه ۲۳= در استرالیاست.
رتبه بندی جهانی دانشگاهی مرکز CWUR
رتبه دانشگاه مرداک در سیستم رتبه بندی جهانی مرکز CWUR 835 است که برابر با رتبه ۲۳ در استرالیاست.
دانشگاه های تایمز زیر ۵۰ سال
رتبه دانشگاه مرداک در سیستم رتبه بندی بهترین تحصیلات عالی دانشگاه های زیر ۵۰ سال جهان ۸۲ است که برابر با رتبه ۱۲ در استرالیاست.
دانشگاه های QS زیر ۵۰ سال
رتبه دانشگاه مرداک در سیستم رتبه بندی جهانی Quacquarelli Symonds (QS)  دانشگاه های زیر ۵۰ سال، ۹۱+ است که برابر با رتبه ۱۴ در استرالیاست.
رتبه بندی در استرالیا
عالی در رتبه بندی پژوهشی استرالیا (ERA)
رتبه دانشگاه مرداک در سیستم رتبه بندی بومی ERA (2012) 23 است.
رنبه بندی ۵ ستاره ای AEN
دانشگاه مرداک در سیستم رتبه بندی ۵ ستاره ای AEN دانشگاهی ½ ۳ ستاره است.
رنک تحقیقات مثبت دانشجویی دانشگاه مرداک (MURDOCH) – استرالیا

بررسی رتبه بندی مثبت دانشجویی دانشگاه مرداک
رضایت
تجربه
مهارت
آموزش
رشته
۸۵
۷۸٫۲
۸۳٫۱
۷۷٫۹
تجارت
۷۰٫۳
۸۱٫۶
۷۲٫۳
۸۷٫۸
بهداشت
۸۷٫۸
۸۵٫۴
۸۵٫۱
۸۹٫۲
هنر
۷۶٫۳
۹۰٫۲
۷۳٫۷
۸۶٫۹
علوم

به این مقاله امتیاز دهید:
[تعداد: 0    میانگین: 0/5]
دسته بندی :سایر

نظرات