تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

رتبه­ بندی موضوعی دانشگاه ­های استرالیا

۱ مرداد ۱۳۹۵
رتبه­ بندی موضوعی دانشگاه ­های استرالیا

رتبه­ ی دانشگاه­ های استرالیا بر مبنای شاخص طبیعی جهانی (علم) در سال ۲۰۱۵

افزوده شده در تاریخ ۱۸ ژوئن سال ۲۰۱۵

 رتبه­ ی دانشگاه­ های استرالیا بر مبنای شاخص طبیعی جهانی

دانشگاه

رتبه ­ی جهانی

WFC

شمار

WFC گذشته

تغییرات

دانشگاه کوئینزلند

۹۲

۱۰۸٫۸۳

۳۹۲

۹۴٫۷۸

۱۴٫۸۰%

دانشگاه موناش

۱۰۰

۱۰۳٫۱۱

۳۸۲

۹۴٫۸۹

۸٫۷۰%

دانشگاه وال­های جدید جنوب

۱۳۰

۸۸٫۱۱

۲۷۷

۶۹٫۸۱

۲۶٫۲۰%

دانشگاه ملی استرالیا

۱۳۴

۸۷٫۱۶

۴۹۸

۹۳٫۵۳

%۶٫۸-

دانشگاه ملبورن

۱۴۳

۸۲٫۶

۴۷۸

۸۹٫۷۶

%۸٫۰-

دانشگاه سیدنی

۱۵۲

۷۹٫۸۹

۴۹۲

۹۵٫۱۴

%۱۶٫۰-

 

منبع: گروه انتشارتی طبیعت

*WFC یک شمارشگر کسری وزنی است که تعداد مقالات منتشر شده را بر مبنای وزن خاصی محاسبه می­کند.

*شمار، تعداد مقالات است

* WFC گذشته، WFC سال گذشته است

*تغییرات، درصد تغییرات از WFC سال گذشته تا امسال است

رتبه­ بندی موضوعی تایمز از دانشگاه­ های جهان رتبه­ ی دانشگاه­های استرالیا

افزوده شده در تاریخ ۲۳ مارس سال ۲۰۱۵

رتبه در استرالیا

(رتبه ­ی AUS)

دانشگاه

امتیاز

رتبه ­ی جهانی

موضوع: هنر و علوم انسانی

۱

دانشگاه ملی استرالیا

۷۵٫۲

۱۶

۲

دانشگاه سیدنی

۷۲٫۱

۱۸

۳

دانشگاه ملبورن

۷۱٫۹

۱۹

۴

دانشگاه موناش

۵۵٫۶

۴۴

۵

دانشگاه کوئینزلند

۴۵٫۱

۶۷

۶

دانشگاه مک­کواری

۴۵٫۱

۶۷

۷

دانشگاه لا تروب

۳۶٫۴

۹۹

۸

دانشگاه وال­های جدید جنوب

۳۶٫۳

۱۰۰

موضوع: کلینیکی، پیشا کلینیکی و سلامتی

۱

دانشگاه ملبورن

۸۱٫۵

۱۳

۲

دانشگاه سیدنی

۷۵٫۴

۲۳

۳

دانشگاه کوئینزلند

۶۵٫۸

۴۲

۴

دانشگاه موناش

۶۴٫۳

۴۶

۵

دانشگاه وال­های جدید جنوب

۶۲٫۲

۵۴

۶

دانشگاه آدلاید

۵۱٫۳

۹۵

۷

دانشگاه غرب استرالیا

۵۱٫۲

۹۶

موضوع: مهندسی و فناوری

۱

دانشگاه ملبورن

۶۲٫۸

۳۷

۲

دانشگاه کوئینزلند

۶۲٫۷

۳۹

۳

دانشگاه سیدنی

۶۰٫۴

۴۶

۴

دانشگاه موناش

۶۰٫۲

۴۸

۵

دانشگاه وال­های جدید جنوب

۵۴٫۲

۶۳

۶

جنوب استرالیا

۵۱٫۵

۶۹

موضوع: علوم زندگی

۱

دانشگاه ملبورن

۷۰٫۱

۲۹

۲

دانشگاه کوئینزلند

۶۹٫۴

۳۱

۳

دانشگاه ملی استرالیا

۶۸٫۶

۳۳

۴

دانشگاه موناش

۵۶٫۸

۶۳

۵

دانشگاه غرب استرالیا

۵۶٫۲

۶۴

۶

دانشگاه سیدنی

۵۵٫۸

۶۵

۷

دانشگاه آدلاید

۵۰

۹۶

موضوع: علوم فیزیکی

۱

دانشگاه ملی استرالیا

۶۹٫۷

۲۸

۲

دانشگاه ملبورن

۶۹٫۲

۳۰

۳

دانشگاه کوئینزلند

۵۲٫۷

۸۷

موضوع: علوم اجتماعی

۱

دانشگاه ملبورن

۷۶

۱۹

۲

دانشگاه ملی استرالیا

۷۰٫۴

۲۴

۳

دانشگاه سیدنی

۶۵٫۱

۳۱

۴

دانشگاه کوئینزلند

۶۲٫۴

۳۵

۵

دانشگاه وال­های جدید جنوب

۵۸٫۴

۴۶

۶

دانشگاه موناش

۵۳٫۵

۶۱

۷

دانشگاه غرب استرالیا

۴۹٫۷

۷۷

 
به این مقاله امتیاز دهید:
[تعداد: 0    میانگین: 0/5]
دسته بندی :سایر

نظرات