تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

راهنمای اداره‌های خدمات مهاجران در مانیتوبا

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
راهنمای اداره‌های خدمات مهاجران در مانیتوبا

در مانیتوبا، رفتن به یک اداره خدمات مهاجران که بتواند به پرسش‌هایتان پاسخ دهد و راهنمایی‌های لازم را در آینده برایتان فراهم کند اهمیت زیادی دارد.
وینیپگ
مرکز بین‌المللی وینیپگ
R3B 2M2، مانیتوبا، وینیپگ
 خیابان ادمونتون، شماره ۴۰۶، طبقه دوم
تلفن: ۹۱۵۸ – ۹۴۳
آدرس ایمیل: info@international-centre.ca
آدرس وب‌سایت: www.international-centre.ca
خدمات خانواده و کودکان یهودی
R3N 2R2 مانیتوبا، وینیپگ
 خیابان دونکستر، شماره ۱۲۳
تلفن: ۷۴۳۰ – ۴۷۷
آدرس ایمیل: jcfs@aspercampus.mb.ca
آدرس وب‌سایت: www.jewishwinnipeg.org
پذیرش گاه فرانسوی‌زبانان
R2H 2P9، مانیتوبا، وینیپگ
رو دز مورونز (rue Des Meurons)، شماره ۶۱۴
تلفن: ۵۶۲۸ – ۹۸۴
آدرس ایمیل: accueil@sfm-mb.ca
آدرس وب‌سایت: www.accueilfrancophonemb.com
الموود
خیابان لویس، شماره ۲۰۰، مرکز منابع اجتماعی الموود
 Carissa Quiring
تلفن: ۱۷۲۰ – ۹۸۲
آدرس ایمیل: cquiring@elmwoodcrc.com
اینکستر
خیابان تیندال، شماره ۶۱– اتاق ۱۰۳ c/o
کلینیک بهداشت شمال غربی
جاشوا بلوم
تلفن: ۱۶۹۷ – ۹۴۰
آدرس ایمیل: jblum@norwesthealth.ca
ویلیام وایت
خیابان پیتچارد، شماره ۲۹۵
انجمن ساکنین ویلیام وایت
لیزا مارتینز
تلفن: ۰۹۸۸ – ۵۸۲ داخلی ۲
آدرس ایمیل: lisawwra@mts.net
سنت وایتل
جاده سنت آن، شماره ۵۱۱
مرکز لاوالی
اودری اونز و ایفتو ابراهیم
تلفن: ۵۳۹۰ – ۲۵۵
آدرس ایمیل: audrey.owens@cyberschools.ca
فورت گری/ فورت ریچادر
دالهوزی درایو، شماره ۲۶۲، c/o،
مدرسه دالهوزی
برنادت مک کان
تلفن: ۰۱۶۳ – ۲۶۱
آدرس ایمیل: bemccann@pembinatrails.ca
ریور ایست
شماره ۹۵ بورنایس درایو، مرکز منابع آموزشی
ورا شرودر، تلفن: ۲۷۸۶ – ۲۲۳
آدرس ایمیل: vschroeder@retsd.mb.ca
ربکا فروز، تلفن: ۶۴۱۱ – ۹۱۸ یا ۹۴۱۲ – ۶۶۹ داخلی ۲۲۶۳
آدرس ایمیل: rfroese@retsd.mb.ca
سنت جیمز
شماره ۱ برینتری کرسنت
 برنامۀ (طرحِ) هریتج پارک برای کودکان c/o
فاطمه لبیب
تلفن: ۷۴۰۵ – ۸۳۱
آدرس ایمیل: fatimamoustar@hotmail.com
سون اوکس
شماره ۱۵۲۰ خیابان جفرسون
 مدرسه اجتماعی A.E رایت c/o
واسکا کارمنوا
تلفن: ۶۳۱۴ – ۶۳۲ داخلی ۲۳۸
آدرس ایمیل: vaska.karamanova@7oaks.org
خارج از وینیپگ
خدمات مهاجرتی وستمن
R7A 0P4، مانیتوبا، براندون
 خیابان پرنسس، شماره ۷۲۹
تلفن: ۶۰۳۱ – ۷۲۷ – ۲۰۴
آدرس ایمیل: wesls@mts.net
آژانس بین‌المللی حمل‌ونقل پریری
R1N 2G2، مانیتوبا، حمل‌ونقل پریری،
خیابان ساسکاچوان شرقی، شماره ۹۷
تلفن: ۸۳۲۶ – ۲۳۹ – ۲۰۴
آدرس ایمیل: mgalarneau@city-plap.com
خدمات مهاجرتی ایستمن
R0A 2A0، مانیتوبا، اشتینباخ
 صندوق پستی ۱۷۹۵
 کریسلر گیت، شماره ۱۰
تلفن: ۶۶۰۹ – ۳۴۶ – ۲۰۴
آدرس ایمیل: sisp@mts.net
خدمات اشتغال و اسکان مرکزی جنوب
R6W 4A6، مانیتوبا، وینکلر
خیابان پری، پلاک ۲۹۵ – آپارتمان شماره ۲
تلفن: ۴۰۵۹ – ۳۲۵ – ۲۰۴
فکس: ۴۱۵۸ – ۳۲۵ – ۲۰۴
آدرس ایمیل: scses2@mts.net
خدمات اسکان مهاجران آربورگ و ریورتون
R0C 2A0، مانیتوبا، آربورگ
ریور رود، شماره ۳۳۷، صندوق پستی ۵۸۲
تلفن: ۳۶۲۳ – ۳۷۶ – ۲۰۴
فکس: ۵۳۷۹ – ۳۷۶ – ۲۰۴
آدرس ایمیل: ariss@mts.net
تماس بگیرید با: کوبی ویب
خدمات اسکان آسسیپی پارکلند
ROJ 1W0 مانیتوبا، راسل
صندوق پستی ۱۳۵۹، خیابان مین، شماره ۱۷۸
تلفن: ۴۷۹۳ – ۷۷۳ – ۲۰۴
آدرس ایمیل: apedc@russellmb.com
تماس بگیرید با: ملانی شویا
خدمات مهاجرت و اسکان جامعه
R7N 1K3، مانیتوبا، خیابان دلفین جنوبی، شماره ۱۰۰– شهرداری
مرکز توسعه اقتصادی و گردشگری دلفین
تلفن: ۳۲۲۳ – ۶۲۲ – ۲۰۴
فکس: ۳۲۹۰ – ۶۲۲ – ۲۰۴
آدرس ایمیل: immigrate@dauphin.ca
تماس بگیرید با: مارتین ون لوجین
مرکز سازمانی سوان ولی
R0L 1Z0، مانیتوبا، سوان ریور
خیابان ۶ شمالی، پلاک ۱۲۰، صندوق پستی شماره ۳۷۰
تلفن: ۳۴۱۷ – ۷۳۴ – ۲۰۴
فکس: ۵۲۷۱ – ۷۳۴ – ۲۰۴
آدرس ایمیل: smullett@mts.net
تماس بگیرید با: شرلی مولت
دسته بندی :کانادا

نظرات