تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

دولت کانادا

۳ دی ۱۳۹۴
دولت کانادا

دولت کانادا

کانادا یک کشور فدرال متشکل از ده استان و سه منطقه است :

استان ها :

Alberta : آلبرتا

British Columbia :  بریتیش کلمبیا

Manitoba  :  مانیتوبا

New Brunswick : نیوبرانزویک

Newfoundland and Labrador  :  نیوفاندلند و لابرادور

Nova Scotia : نوا اسکوشیا

Ontario :  انتاریو

 :  Prince Edward Island جزیره پرنس ادوارد

Quebec   :  کبک

Saskatchewan  :  ساسکاچوان

مناطق :

Northwest Territories   :   سرزمین های شمال غربی

Nunavut  :   نوناووت

Yukon     :  یوکان

به عنوان یک کشور فدرال ، توانایی دولت در حد توانایی یک کشور فدرال می باشد پس دولت کانادا دو بخش کلی و استانی دارد

حکومت کانادا ”دموکراتیک فدرال“ است و توسط دو بخش حکومتی استانی و کشوری اداره می شود. مسئولیت ها و قدرت در بین دولت های استانی و دولت

مرکزی (کشوری) تقسیم شده است.

ساختار حکومت در کانادا از پادشاه یا ملکه بریتانیای کبیر، دولت محوری فدرال، دو مجلس سنا و عوام، دولت های ایالتی و فرماندار کل (به عنوان نماینده

ملکه الیزابت)، تشکیل شده است. رأی دهندگان کانادا و شهروندان نیز در قاعده این هرم قرار می گیرند. به صورت رسمی عنوان کنفدراسیون به کانادا اطلاق

می شود، اما در واقع این کشور به صورت فدراسیون و زیر تشریفات سلطنت مشروطه مرتبط با پادشاهی متحده، اداره می شود. پایتخت کانادا شهر اتاوا است،

جایی که در آن مجلس کشور و خانه فرماندار کل قرار دارد.

نوع حکومت کانادا، پادشاهی قراردادی (مشروطه) فدرال، همراه با نظام و دموکراسی پارلمانی است. این کشور از ده استان و سه قلمرو جداگانه تشکیل شده

که مردم آن چند فرهنگی و به دو زبان مختلف گویش می کنند که در مجموع زیر پوشش دولت فدرال قرار گرفته و کانادای متحد را پدید آورده اند. در سطح

فدرال، زبان رسمی آن، هم انگلیسی و هم فرانسوی است. نوع حکومت در استان ها، فدرالیزم با درجه خود مختاری، بیشتر از دولت فدرال است که این خود

مختاری در نوع حکومت قلمروها کمتر به چشم می خورد. هرکدام از این دو بخش، یعنی استان ها و قلمروها، دارای فهرستی از سمبل های منحصر به خود

هستند اما سمبل ملی کشور، برگ درخت افرا است.

۱۳۰

دسته بندی :کانادا

نظرات