تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

جشن وارداوار ارمنستان

۲۱ دی ۱۳۹۴
جشن وارداوار ارمنستان

جشن وارداوار یا (دگرگونی سیما یا درخشندگی سیما)

این جشن که ریشه ی مذهبی دارد یکی از جشن های کلیسا می باشد . در واقع یکی از ۵ جشن بزرگ کلیسا می باشد . همان گونه که گفته شد این جشن ها مختص به ادیان و آیین قبل از مسیحیت می باشد اما با ورود مسیحیت این جشن ها با این دین آمیخته شد .

وارداوار در ارمنستان

انجیل‌ها، دگرگونی سیمای عیسی را این گونه شرح می‌دهند: «عیسی به همراه پطرس،یعقوب پسر زبدی و یوحنا از شهر دور می‌شود و برای نیایش به کوه می‌رود؛ و در حالی که عیسی نیایش می‌کرد، نور خورشید درخشنده شد و جامه اش چون برف سپید شد. اندکی بعد،موسی و الیاس نیز نمایان شدند و با او سخن گفتند. چهره عیسی چنان درخشان و نورانی شد که سراسر کوه را غرق در نور کرد. حواریون از این درخشندگی از خواب سنگین بیدار شدند و چهره درخشان استاد خود و آن دو کس را دیدند که عیسی با آنان به گرمی سخن می‌گفت. پتروس حواری بهت زده و دستپاچه جرات یافت که سکوت را بشکند و بگوید:استاد، خوب است که ما این جا بمانیم. او پیشنهاد کرد که سه سایبان فراهم کنند. در آن دم، ابری روشن آنان را فرو پوشاند و حواریون وحشت زده به زمین افتادند. از میان پرتوهای نور بانگی رمزآلود شنیده شد:او پسر عزیز من است، و من از او خشنودم. او را فرمانبرداری کنید. عیسی به حواریون نزدیک شد و گفت:برخیزید،نترسید. حواریون آهسته به بالا نگریستند و تنها استاد خود را دیدند.»

یکی از کهن ترین جشنهای مشترک ایرانیان و ارمنیان می‌باشد که ایرانیان آنرا جشن تیرگان یا آب پاشان می‌گویند.

درباره منشاء معنی و مفهوم واژه وارداوار چند دیدگاه وجود دارد که تفاوت آنها با یکدیگر مربوط به تفسیر ماهیت جشن است و دیگری این که این جشن با کدام یک از ایزدان در پیوند است. برخی وارداوار را با آستغیک و دیگران با آناهیتا و برخی دیگر با طوفان نوح در پیوند می‌دانند.

وارتاپت ملیک پاشایان می‌نویسد:«وارداوار در زبان سانسکریت به معنی وارت (آب)، وار (پاشیدن) و شستن است. بدین سان وارداوار به معنی آب پاشی است.

رسم پاشیدن آب در روز وارداوار یا همان جشن آب، می‌توانست در پیوند با پرستش آب باشد. روزگاری آب نماد پاکیزگی، و وسیله حاصلخیزی بود و از این رو پرستیده می‌شد. آب برای افسونگری و پیشگویی نیز کاربرد داشت و برای راندن دیوها و ارواح پلید به کار می‌رفت.

جشن دگرگونی سیما پس از گریگور روشنگر به وارداوار پیوست، گویا در سده‌های ۵ و ۶ میلادی، ارمنیان جشن دگرگونی سیما را به وارداوار پیوند دادند.

دسته بندی :ارمنستان

نظرات