تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

جشن – تن در ارمنستان

۲۰ دی ۱۳۹۴
جشن – تن در ارمنستان

سالانه جشن های زیادی در ارمنستان گرفته می شود . که اکثر این جشن ها جنبه ی مذهبی دارند و از دین و مذهب مسیحیت ریشه دارند جشن در زبان ارمنی “تن” یا “دن” می نامند ، که این کلمه بر گرفته از یک واژه ی یونانی به نام تونوس می باشد . که به معنی مراسم و آیین گروهی می باشد . ارمنیان با پیشه ی چند هزار ساله ی خود همانند دیگر اقوام باستانی ، جشن ها و مراسم های گوناگون و مختلفی داشته اند . بسیاری از جشن های ارمنیان مانند جشن های ایرانیان می باشد که بدلیل زندگی چند هزار ساله ی آن ها در کنار هم و همسایگی این دو کشور است .

مردم ارمنستان که قبل از پذیرفتن دین مسیحیت با ایرانیان هم دین و هم مذهب بوده اند دارای ایزدان مشترک با ایرانیان بوده اند . مهمترین ایزدان ارمنستان باستان آرامازد ، آستغیک ، آناهید ، واهاگن بوده اند .

با پذیرفتن دین مسیح در سده یکم آیین اساطیری و باور های آنان سست شد و باور های مسیحیت رفته رفته مردم را در بر گرفت ، استان های شرقی امپراطوری رم وسرزمین کوهستانی ارمنستان از نخستین جاهایی بودند که مسیحیت در آن ریشه دوانید ، پیروانی یافت و توانست شروع به تبلیغ کند .

اگر چه ارمنستان نخستین دولت مسیحی جهان بوده و بسیار زود در این کشور این دین پذیرفته شده اما بخشی از مردمانی که نسل اندر نسل  با دین باستانی ارمنستان زیسته و به آن خو گرفته بودند ،در گوشه و کنار ارمنستان در برابر آن مقاومت و پایداری می کردند . آن ها به ایزدان باستان و جشن های دیرین ارج می نهادند و آموزه های نوین محبت را آسان نمی پذیرفتند.

گریگور مقدس برای برچیدن این مانع بزرگ شیوه ای خلاق به کار گرفت و جشن های باستانی مهم ارمنیان را به گونه ای با جشن های کلیسایی و مسیحیت پیوند داد ، آداب و رسوم باستانی ارمنیان را در آیین ها و جشن های کلیسا گنجاند ، آداب و رسوم باستانی ارمنیان را در آیین ها وجشن های کلیسا گنجاند و به آداب و آیین های چند هزار ساله آنان جامه ای مسیحی پوشاند .

دسته بندی :ارمنستان

نظرات