تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

جریان مهاجرت به بریتیش کلمبیا از طریق اکسپرس اینتری

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
جریان مهاجرت به بریتیش کلمبیا از طریق اکسپرس اینتری

جریان BC PNP هم راستا با سیستم اکسپرس اینتری بوده و درخواستها تحت این جریان برای بررسی در سطوح فدرال و استانی اولویتهایی دریافت کنند. در نتیجه افراد این دسته بندی باید برای یکی از سه برنامه اقتصادی فدرال، کلاس نیروی کار متخصص فدرال (FSW)، کلاس تجربه کانادا (CEC) یا کلاس تجارت تخصصی فدرال (FST) به منظور ورود به لیست فدرال اکسپرس اینتری واجد شرایط باشند. افراد لیست اکسپرس اینتری که دارای گواهی داوطلب استانی از BC می باشند ۶۰۰ امتیاز تحت سیستم رتبه دهی جامع (CRS) دریافت می کنند که به معنی دریافت ITA در قرعه کشی بعدی اکسپرس اینتری توسط این افراد می باشد.
اکسپرس اینتری BC- نیروی کار مخصص
گروه اکسپرس اینتری BC- نیروی کار متخصص برای نیروی کار متخصص بین المللی که دارای تحصیلات بعد از متوسطه یا تجربه آموزش یا کار در شغلی حرفه ای، مدیریتی، تکنیکی، تجاری یا سایر مشاغل تخصصی را دارند، در نظر گرفته شده است. متقاضیان باید برای ورود به لیست فدرال اکسپرس اینتری واجد شرایط باشند. این گروه با سیستم فدرال اکسپرس اینتری هم راستا می باشد.
اکسپرس اینتری BC- فارغ التحصیل بین المللی
فارغ التحصیلان بین المللی که در طول دو سال گذشته از دانشگاه یا کالجی در کانادا فارغ التحصیل شده اند می توانند برای ارائه درخواست تحت دسته اکسپرس اینتری BC – فارغ التحصیل بین المللی واجد شرایط باشند. خوشبختانه این دسته برای فارغ التحصیلان بین المللی فارغ التحصیل از دانشگاه یا کالجی در هر مکان کانادا باز می باشد؛ این دسته محدود به فارغ التحصیلان دانشگاه ها و کالج های BC نمی باشد. این دسته همچنین با سیستم فدرال اکسپرس اینتری همراستا می باشد.
مهاجرت نیروی متخصص – نیروی کار متخصص
این دسته اساسی برای نیروی کار با تحصیلات دانشگاهی یا تجربه کار و کارآموزی در شغلی تخصصی باز می باشد. نیاز به پیشنهاد شغلی می باشد.
مهاجرت متخصصین – فارغ التحصیل بین المللی
این دسته برای دانشجویان بین المللی است که در طول دوسال پس از ارائه درخواست BC PNP از دانشگاه یا کالجی در کانادا فارغ التحصیل شده اند. اگرچه متقاضیان لزوما نیازی به تجربه کاری قبلی ندارند باید از یک کارفرمای BC پیشنهاد شغلی دریافت کنند.
مهاجرت متخصصین – سطح اینتری و نیمه متخصص
این دسته برای متقاضیانی که برای سایر برنامه های مهاجرت کانادا واجد شرایط نیستند باز می باشد زیرا به نیروی کار غیرمتخصص معینی اجازه ارائه درخواست اقامت دائم می دهد. متقاضیان باید در شغلی واجد شرایط در زمینه توریست/مهمانداری، حمل و نقل طولانی مدت، صنایع آماده سازی غذا و یا در شغل دسته C یا D با سطح مهارتی NOC در ناحیه توسعه شمال شرق این استان کار کنند.
دعوتنامه های تضمین شده
متقاضیانی که امتیازشان برابر امتیاز مورد نیاز برای ثبت نام و یا بیشتر از آن می باشد دعوتنامه ای برای ارائه درخواست در قرعه کشی بعدی دسته انتخاب شده خود دریافت می کنند.
حداقل نمره
دسته بندی
۱۳۵
مهاجرت متخصصین – نیروی کار متخصص
۱۰۵
مهاجرت متخصصین – فارغ التحصیل بین المللی
۹۵
مهاجرت متخصصین – سطح اینتری و نیمه متخصص
۱۳۵
اکسپرس اینتری BC- نیروی کار متخصص
۱۰۵
اکسپرس اینتری BC –فارغ التحصیل بین المللی
دسته بندی :کانادا

نظرات