تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

جریان خوداشتغالی کشاورزان برنامه نامزدی ایالتی آلبرتا

۱۵ خرداد ۱۳۹۶
جریان خوداشتغالی کشاورزان برنامه نامزدی ایالتی آلبرتا

جریان خوداشتغالی کشاورزان برنامه نامزدی ایالتی آلبرتا برای افرادی ایجاد گردید که تمایل به خرید زمین در آلبرتا جهت توسعه زمین و روش های کشاورزی دارند. نه تنها تمایل آن ها بلکه ارزش خالص سرمایه آن ها نیز باید ثابت شود تا برای گروه برنامه نامزدی ایالتی آلبرتا واجدالشرایط باشد.
شرایط موردنیاز متقاضی:
  • نشان دادن توانایی مدیریت و هدایت یک مزرعه از طریق ارسال برگه درآمدهای موفق گذشته، اثبات صلاحیت های کشاورزی مربوطه، تحصیل و آموزش، یک برنامه کسب و کار مناسب برای مزرعه ای در آلبرتا، . اثبات اینکه یک موسسه مالی کانادایی از برنامه آن ها حمایت خواهد کرد.
  • از طریق ارائه توانایی سرمایه گذاری ۵۰۰۰۰۰ دلاری در یک شرکت تولیدات کشاورزی ارزش خالص و منابع مالی کافی باید اثبات گردند و تایید حداقل ثروت خالصی برابر با ۵۰۰۰۰۰ دلار کانادا.
  • اثبات تمایل آن ها جهت سرمایه گذاری در محصولات کشاورزی اولیه در آلبرتا از طریق ارسال یک طرح سرمایه گذاری و کسب و کار مشروع در آلبرتا
متقاضیان برای این جریان باید نشان دهند که دارای حداقل مهارت زبانی برای این گروه می باشند. آزمون های عمومی IELTS (انگلیسی)، CELPIP (انگلیسی)، و یا TEF (فرانسوی) را می توان انجام داد و نتایج باید همراه با درخواست متقاضیان برای جریان خوداشتغالی کشاورزان برای برنامه نامزدی ایالتی آلبرتا ۲۰۱۷ ارسال گردد.
دسته بندی :کانادا

نظرات