تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

جاذبه های گردشگری ماکو

۱۳ آذر ۱۳۹۴
جاذبه های گردشگری ماکو

منطقه آزاد ماکو با وسعت ۵۰۰ هزار هکتار بزرگترین منطقه آزاد ایران و دومین منطقه آزاد دنیا بعد از شانگهای است. بیش از ۳۰۰ اثر تاریخی ثبت شده و دهها اثر طبیعی، در کنار بازار مرزی،این منطقه را به یکی از مقاصد اصلی گردشگری در شمال غرب کشور تبدیل کرده است.

خبرگزاری ایرنا: منطقه آزاد ماکو با وسعت ۵۰۰ هزار هکتار بزرگترین منطقه آزاد ایران و دومین منطقه آزاد دنیا بعد از شانگهای است. بیش از ۳۰۰ اثر تاریخی ثبت شده و دهها اثر طبیعی، در کنار بازار مرزی،این منطقه را به یکی از مقاصد اصلی گردشگری در شمال غرب کشور تبدیل کرده است.

 

جاذبه های گردشگری منطقه آزاد ماکو

جاذبه های گردشگری منطقه آزاد ماکو

 

 

جاذبه های گردشگری منطقه آزاد ماکو

 

جاذبه های گردشگری منطقه آزاد ماکو

 

جاذبه های گردشگری منطقه آزاد ماکو

 

جاذبه های گردشگری منطقه آزاد ماکو

 

 

 

 

 

جاذبه های گردشگری منطقه آزاد ماکو

 

جاذبه های گردشگری منطقه آزاد ماکو

جاذبه های گردشگری منطقه آزاد ماکو

 

 

 

 

جاذبه های گردشگری منطقه آزاد ماکو

جاذبه های گردشگری منطقه آزاد ماکو

دسته بندی :ایرانگردی,عمومی

نظرات