تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

تغییراتی در چارچوب ویزای کار موقت استرالیا

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
تغییراتی در چارچوب ویزای کار موقت استرالیا

از ۱۹ نوامبر سال ۲۰۱۶ یک چارچوب ویزا کار موقتی جدید اجرا شد که برای ایجاد فرایند درخواست ویزای موقت استرالیا یا حمایت کننده یک متقاضی ساده برای تجارت، صنعت و اشخاص طراحی شده است.
تغییرات اساسی
تغییرات ویزاهای فعلی در چارچوب جدید ویزا کار موقت استرالیا عبارتند از :
 • تغییرات در تعداد زیرگروه ها از ۷ زیر گروه به ۴ زیرگروه
 • اسپانسرها و متقاضیان لازم است درخواست های خود را بصورت آنلاین با استفاده از حساب کاربری ImmiAccount به استثناء زیرگروه ویزا خویشاوندان بین المللی اظهار کنند که گزینه درخواست کاغذی را هم خواهد داشت.
 • چنانچه شما زیرگروه ویزا کار موقتی ۴۰۸ استرالیا را تقاضا می کنید:
  • شما نیازی به نامنویسی ندارید.
  • چنانچه در خارج از استرالیا درخواست داده باشید و قصد ماندن در استرالیا را برای سه ماه یا کمتر از آن داشته باشید نیازی به اسپانسر ندارید.
  • درصورتیکه در داخل استرالیا درخواست داده باشید بدون در نظر گرفتن اینکه چه مدت قصد ماندن در استرالیا را داشته باشید شما نیاز به اسپانسر دارید.
  • درصورتیکه خارج از استرالیا درخواست داده باشید و قصد ماندن در استرالیا را برای بیش از ۳ ماه داشته باشید شما نیاز به اسپانسر دارید.
 • چنانچه شما برای زیرگروه ویزا آموزشی ۴۰۷ استرالیا درخواست دهید بدون در نظر گرفتن اینکه چه مدت قصد ماندن در استرالیا را دارید شما نیاز به نامنویسی و اسپانسر دارید. درصورتیکه اسپانسر شما یک آژانس رفاه عمومی است نیازی به نامنویسی نیست.
 • یک اسپانسر انفرادی (اسپانسر کارهای موقتی) جایگزین ۶ نوع حمایت موجود خواهد شد (اقامت کاری طولانی مدت، آموزشی و تحقیقاتی، پیشرفت حرفه ای، سرگرمی، برنامه خاص و خدمه زیردریایی) که تا ۵ سال اعتبار خواهد داشت.
تغییراتی برای اسپانسرهای نامزد  و همسر آینده
دولت استرالیا کاهش خشونت در جامعه استرالیا را متعهد شده است مانند خشونت خانوادگی و جنسی. بعنوان بخشی از این تعهد اصلاح قوانین مهاجرتی سال ۱۹۹۴ از ۱۸ نوامبر سال ۲۰۱۶ اجرا شد.
دسته بندی :استرالیا

نظرات